DevOps | Betekenis, oorsprong & voordelen

DevOps | Betekenis, oorsprong & voordelen
DevOps is de eerste keus geworden voor Agile werken of het optimaliseren van werkprocessen. Wat houdt het begrip precies in?

Hoewel veel mensen bovengenoemde werkwijze in de praktijk brengen, kan het lastig zijn een helder beeld te krijgen van hoe het concept in de praktijk werkt.

Wat is DevOps?

DevOps is het geheel van culturele filosofieën, best practices en tools dat een bedrijf in staat stelt om de levering van softwareproducten en diensten te optimaliseren. De nadruk ligt op een gemeenschappelijke benadering voor organisatorische en procesverbeteringen, waarbij de noodzaak van samenwerking tussen ontwikkelaars (dev) en operationeel personeel (ops) wordt benadrukt. DevOps engineers leiden het ontwikkelproces in goede banen.

Hoe is DevOps ontstaan?

Het idee ontstond uit de behoefte om de voordelen die Agile werken bracht in stand te houden. Agile ontwikkeling is een overkoepelende term voor meerdere iteratieve en incrementele softwareontwikkelingsmethodologieën. Denk aan Scrum, SAFe en Lean Development.

Hoe werkt DevOps?

Van de beproefde kaders die ondernemingen in staat stellen om de filosofie in hun organisatie te toetsen en verbeteren, blijft het CALMS-model bijzonder nuttig:

CALMS
 • Culture: om een veilige cultuur voor innovatie en productiviteit te creëren, moet een bedrijf de grenzen tussen haar verschillende interne afdelingen overbruggen. De dagen waarop ontwikkelaars en operationeel personeel (bijvoorbeeld Product Owners) hun beide afzonderlijke doelen nastreefden zijn voorbij.
 • Automation: optimalisatie is afhankelijk van consistente automatiseringsprocessen die tijd besparen en fouten voorkomen.
 • Lean betekent simpelweg meer waarde creëren voor klanten met minder middelen. Het doel is om zonder tijdverspilling maximaal resultaat te behalen. Procesoptimalisatie is een alomvattend proces, transparantie is belangrijk om deze visie te bereiken.
 • Measurement: bedrijven moeten consistente, meetbare beoordelingscriteria opstellen om hun werkprocessen doorlopend te kunnen verbeteren.
 • Sharing: delen ligt aan de basis van een transparante communicatiecultuur, waarbinnen de wens om kennis en informatie te delen en van elkaar te leren centraal staat.

Waarom is het belangrijk?

Het primaire doel van DevOps is het optimaliseren van de waardeketen van softwareontwikkeling, van idee tot eindgebruiker. De methode faciliteert een efficiëntere en betere samenwerking tussen development, systeembeheer en kwaliteitsborging. Een uniforme benadering met gestandaardiseerde processen en tools wordt op alle bedrijfsafdelingen doorgevoerd. Meestal is een cultuuromslag noodzakelijk om de filosofie succesvol te laten zijn.

Wat zijn de voordelen van DevOps?

Development Operations is een holistisch concept voor systematisch denken. Het idee maakt niet alleen de optimalisatie van interne bedrijfsprocessen mogelijk, het biedt ook inzicht in rollen en verantwoordelijkheden. Er wordt doorlopend feedback gegeven voor snellere kennisdeling, communicatie binnen een DevOps team is cruciaal. Een organisatiecultuur transformeren - neemt - tijd in beslag, maar wie overstapt naar deze manier van denken kan aanzienlijke langetermijnvoordelen behalen zoals:
 • Een sneller en efficiënter softwareontwikkelproces;
 • Een betrouwbare, hogere kwaliteitsstandaard;
 • Schaalbaarheid: meer toegevoegde waarde en opbrengst;
 • Lagere projectkosten;
 • Verbeterde samenwerking, interne communicatie en werknemersrelaties.
93463017e2c66d4e4439288e15df00dca9456a4056013f56.png

Hoe word je DevOps engineer?

Deze IT'er leidt het samenspel van software engineering, Quality Assurance (QA) en Technology Operations in goede banen. Samenwerken staat centraal, bedrijven vullen de rol van DevOps engineer op hun eigen manier in.
 • Uitgebreide kennis van en inzicht in de DevOps cultuur is essentieel. Ook basiskennis van scripting en programmeren is vereist. Daarna komen de tools; hoe meer vaardigheid met instrumenten zoals Ansible, Docker, GitHub, Kubernetes, Terraform en Puppet, hoe beter.
 • Personeel dat van andere afdelingen naar het projectteam komt, moet inzicht hebben in de werkzaamheden van programmeurs; van ontwikkeling tot versie- en codebeheer, testen, serverbeheer tot de release van een app.

Daarnaast is ook kennis van Ops nodig om de rol goed te kunnen uitvoeren. Je schrijft niet alleen code, maar moet ook bekend zijn met andere gerelateerde aspecten.
 • Broncontrole en versiebeheer en tools (bijv. GitHub)
 • Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD)
 • Cloud providers (Microsoft Azure, Google Cloud, AWS)
 • Communicatie
 • Containers (Docker)
 • Container-orkestratie en gereedschappen (Kubernetes)
 • DevOps analytics
 • Infrastructuur als code (IaS)
 • Infrastructuurdesign en microdiensten
 • Levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC)
 • Probleemoplossing
 • Schaalbaarheid van systemen
 • Scripting en Linux
 • Testing automation
 • Virtualisatie
Geschreven door
Michiel van der Avoird
Redacteur & ICT arbeidsmarktspecialist @ ICTerGezocht.nl
Meer leren?
Ga door met lezen

De Design Thinking Methode uitgelegd

Design Thinking is een klantgerichte en iteratieve methode voor het oplossen van complexe problemen en ontwikkelen van nieuwe ideeën.
Michiel van der Avoird 2 mrt 2021

Cloud Computing | IaaS, PaaS, SaaS: betekenis & verschillen

We definiëren de acroniemen IaaS, PaaS en SaaS, geven voorbeelden en wijzen je op de verschillen tussen deze drie vormen van cloud computing.
Michiel van der Avoird 26 jan 2021

Top 10 Frameworks voor (Web)development (2024)

Wat zijn de bekendste frameworks wereldwijd? Welk raamwerken zijn het populairst onder developers? Een overzicht.
Michiel van der Avoird 19 okt 2020

Agile vs DevOps: welke werkwijze past het beste bij jou?

Agile en DevOps zijn twee benaderingen voor softwareontwikkeling met vergelijkbare doelen; een product zo snel en efficiënt mogelijk opleveren.
Michiel van der Avoird 14 sep 2020

De meest populaire Programmeertalen anno 2024

Programmeren kun je leren. Wat zijn de populairste programmeertalen van dit moment? Welke talen worden het meest gevraagd in ICT vacatures?
Michiel van der Avoird 21 jul 2020

Wat is business intelligence (BI)? Definitie, tools & voordelen

Werkgevers gebruiken business intelligence om kosten te besparen, nieuwe zakelijke kansen ontdekken en inefficiënte processen te identificeren.
Michiel van der Avoird 31 mei 2020
 
check