Michiel van der Avoird
Redacteur & ICT arbeidsmarktspecialist @ ICTerGezocht.nl

Delen

DevOps | Betekenis, oorsprong & voordelen

door Michiel van der Avoird
1.342x bekeken
Dit blog is samengesteld door ICTerGezocht.nl, al 10 jaar het meestgebruikte platform voor het werven van ICT'ers in NL.

DevOps is de eerste keus geworden voor Agile werken of het optimaliseren van werkprocessen. Wat houdt het begrip precies in?

Hoewel veel mensen bovengenoemde werkwijze in de praktijk brengen, kan het lastig zijn een helder beeld te krijgen van hoe het concept in de praktijk werkt.

Wat is DevOps?

DevOps is het geheel van culturele filosofieën, best practices en tools dat een bedrijf in staat stelt om de levering van softwareproducten en diensten te optimaliseren. De nadruk ligt op een gemeenschappelijke benadering voor organisatorische en procesverbeteringen, waarbij de noodzaak van samenwerking tussen ontwikkelaars (dev) en operationeel personeel (ops) wordt benadrukt. DevOps engineers leiden het ontwikkelproces in goede banen.

Hoe is DevOps ontstaan?

Het idee ontstond uit de behoefte om de voordelen die Agile werken bracht in stand te houden. Agile ontwikkeling is een overkoepelende term voor meerdere iteratieve en incrementele softwareontwikkelingsmethodologieën. Denk aan Scrum, SAFe en Lean Development.
De tekst gaat verder na dit blok
1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar DevOps Engineers.

Bekijk alle ICT vacatures

Hoe werkt DevOps?

Van de beproefde kaders die ondernemingen in staat stellen om de filosofie in hun organisatie te toetsen en verbeteren, blijft het CALMS-model bijzonder nuttig:

CALMS
 • Culture: om een veilige cultuur voor innovatie en productiviteit te creëren, moet een bedrijf de grenzen tussen haar verschillende interne afdelingen overbruggen. De dagen waarop ontwikkelaars en operationeel personeel (bijvoorbeeld Product Owners) hun beide afzonderlijke doelen nastreefden zijn voorbij.
 • Automation: optimalisatie is afhankelijk van consistente automatiseringsprocessen die tijd besparen en fouten voorkomen.
 • Lean betekent simpelweg meer waarde creëren voor klanten met minder middelen. Het doel is om zonder tijdverspilling maximaal resultaat te behalen. Procesoptimalisatie is een alomvattend proces, transparantie is belangrijk om deze visie te bereiken.
 • Measurement: bedrijven moeten consistente, meetbare beoordelingscriteria opstellen om hun werkprocessen doorlopend te kunnen verbeteren.
 • Sharing: delen ligt aan de basis van een transparante communicatiecultuur, waarbinnen de wens om kennis en informatie te delen en van elkaar te leren centraal staat.

Waarom is het belangrijk?

Het primaire doel van DevOps is het optimaliseren van de waardeketen van softwareontwikkeling, van idee tot eindgebruiker. De methode faciliteert een efficiëntere en betere samenwerking tussen development, systeembeheer en kwaliteitsborging. Een uniforme benadering met gestandaardiseerde processen en tools wordt op alle bedrijfsafdelingen doorgevoerd. Meestal is een cultuuromslag noodzakelijk om de filosofie succesvol te laten zijn.

Wat zijn de voordelen van DevOps?

Development Operations is een holistisch concept voor systematisch denken. Het idee maakt niet alleen de optimalisatie van interne bedrijfsprocessen mogelijk, het biedt ook inzicht in rollen en verantwoordelijkheden. Er wordt doorlopend feedback gegeven voor snellere kennisdeling, communicatie binnen een DevOps team is cruciaal. Een organisatiecultuur transformeren - neemt - tijd in beslag, maar wie overstapt naar deze manier van denken kan aanzienlijke langetermijnvoordelen behalen zoals:
 • Een sneller en efficiënter softwareontwikkelproces;
 • Een betrouwbare, hogere kwaliteitsstandaard;
 • Schaalbaarheid: meer toegevoegde waarde en opbrengst;
 • Lagere projectkosten;
 • Verbeterde samenwerking, interne communicatie en werknemersrelaties.

Hoe word je DevOps engineer?

Deze IT'er leidt het samenspel van software engineering, Quality Assurance (QA) en Technology Operations in goede banen. Samenwerken staat centraal, bedrijven vullen de rol van DevOps engineer op hun eigen manier in.
 • Uitgebreide kennis van en inzicht in de DevOps cultuur is essentieel. Ook basiskennis van scripting en programmeren is vereist. Daarna komen de tools; hoe meer vaardigheid met instrumenten zoals Ansible, Docker, GitHub, Kubernetes, Terraform en Puppet, hoe beter.
 • Personeel dat van andere afdelingen naar het projectteam komt, moet inzicht hebben in de werkzaamheden van programmeurs; van ontwikkeling tot versie- en codebeheer, testen, serverbeheer tot de release van een app.

Daarnaast is ook kennis van Ops nodig om de rol goed te kunnen uitvoeren. Je schrijft niet alleen code, maar moet ook bekend zijn met andere gerelateerde aspecten.
 • Broncontrole en versiebeheer en tools (bijv. GitHub)
 • Continuous Integration (CI) en Continuous Delivery (CD)
 • Cloud providers (Microsoft Azure, Google Cloud, AWS)
 • Communicatie
 • Containers (Docker)
 • Container-orkestratie en gereedschappen (Kubernetes)
 • DevOps analytics
 • Infrastructuur als code (IaS)
 • Infrastructuurdesign en microdiensten
 • Levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC)
 • Probleemoplossing
 • Schaalbaarheid van systemen
 • Scripting en Linux
 • Testing automation
 • Virtualisatie

1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar DevOps Engineers.

Bekijk alle ICT vacatures
Ede 40 dagen geleden
Tilburg 5 uur geleden
Woerden 11 uur geleden
Den Haag 12 uur geleden
Hoorn (NH) 13 uur geleden
Amersfoort 15 uur geleden
Ridderkerk 16 uur geleden
Baarn 16 uur geleden
Amsterdam 16 uur geleden
Woerden 17 uur geleden