Michiel van der Avoird
Redacteur & ICT arbeidsmarktspecialist @ ICTerGezocht.nl

Delen

Agile vs DevOps: welke werkwijze past het beste bij jou?

door Michiel van der Avoird
6.086x bekeken
Dit blog is samengesteld door ICTerGezocht.nl, al 10 jaar het meestgebruikte platform voor het werven van ICT'ers in NL.

Agile en DevOps zijn twee benaderingen voor softwareontwikkeling met vergelijkbare doelen; een product zo snel en efficiënt mogelijk opleveren.

Hoewel deze termen vaak gebruikt worden bestaat er enige verwarring tussen de twee. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Wat is Agile?

Agile ontwikkeling, ingekort tot 'agile' (flexibel, soepel, behendig), is een ontwikkelmethode die is afgestemd op de basisprincipes van het Agile Manifesto (2001).

De methode verkiest:
  • mensen (teamleden, klanten) boven processen en hulpmiddelen;
  • samenwerking boven contractonderhandelingen; harmonisch, mensgericht vs. zakelijke benadering;
  • continue oplevering van werkende software boven uitgebreide documentatie;
  • anticiperen op verandering boven het volgen van een vooraf vastgesteld plan.

Agile stoelt op de beginselen van iterative application development (IAD). Software wordt zo snel mogelijk ontwikkeld in kleine porties (incrementeel) tijdens herhaalde cycli (iteratief). Het is een overkoepelende term voor softwareontwikkelingsmethodieken zoals Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework, Lean Development en Extreme Programming.
De tekst gaat verder na dit blok
1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar DevOps Engineers.

Bekijk alle ICT vacatures

Wat is DevOps?

De werkwijze bestaat uit een reeks procedures die de processen tussen een Devops developer, software tester en andere teamleden automatiseren. Het doel is om het bouwen, testen en vrijgeven van software sneller en betrouwbaarder te laten verlopen. Het concept is gebaseerd op het ontwikkelen van een samenwerkingscultuur tussen teams die historisch gezien in afzonderlijke silo's opereerden.

Voordelen DevOps
  • Meer vertrouwen
  • Snellere softwareversies en -updates
  • Kritieke problemen worden sneller aangepakt.
  • Beter beheer van ongepland werk.

DevOps versus agile: wat zijn de overeenkomsten?

Lean gedachtengoed
Binnen beide methoden wordt een lean-bedrijfsstrategie gehanteerd. Beide benaderingen streven ernaar om op een zo effectief mogelijke manier waarde te bieden aan klanten en verspillingen te elimineren.

Productiviteit en betrouwbaarheid
Hoewel Development and IT operations een langzamere procesbenadering lijkt, heeft het eenzelfde doel voor ogen als agile-ontwikkeling: productiviteit en betrouwbaarheid.

Communicatie en samenwerking
Een grote nadruk op communicatie en samenwerking binnen teams, afdelingen en het bedrijf als geheel is een andere overeenkomst. Regelmatige feedback, updates en beoordelingen zijn een noodzaak.

DevOps versus Agile: wat zijn de verschillen?

Snelheid
Agile draait om snelle en frequente oplevering van software. Het belangrijkste idee achter DevOps is het beheren van end-to-end engineeringprocessen. Het concentreert zich op het testen en opleveren van software langs de meest betrouwbare en veiligste route, wat niet altijd het snelst is.

Planning
De twee werkwijzen hanteren heel verschillende tijdsplanningen. Een agile ontwikkelingsproces is opgedeeld in Sprints die variëren van een week tot maanden (over het algemeen minder dan een maand). Een DevOps engineer streeft (meestal) naar concrete deadlines en benchmarks met grote releases.

Teamgrootte
Development en Operations brengt in principe twee grote afzonderlijke teams (silo's) samen om snelle software releases te bewerkstelligen. Bij agile development werken kleinere teams samen om snel te kunnen anticiperen op veranderende klantbehoeften.

Samenwerking
Agility werkt op basis van een incrementele development-aanpak met continue iteraties waarbij de nadruk ligt op de samenwerking tussen ontwikkelteams en eindgebruikers. Binnen de DevOps-aanpak werken Development en Operations samen en ligt de nadruk op service om het proces te versnellen.

Manier van communiceren
Agile teamleden geven onderling doorlopend feedback en sparren regelmatig tijdens (formele en informele) vergaderingen. Als ontwikkeling en uitvoering gescheiden zijn in afzonderlijke teams kan een moderne manier van documenteren worden gehanteerd om te communiceren met teamleden en vergaderingen te houden.

1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar DevOps Engineers.

Bekijk alle ICT vacatures