Nicole Haring
Customer Support & webredacteur @ ICTerGezocht.nl

Delen

Waarom zitten er zoveel ICT-ers thuis ondanks het grote tekort?

door Nicole Haring
10.077x bekeken
Dit blog is samengesteld door ICTerGezocht.nl, al 10 jaar het meestgebruikte platform voor het werven van ICT'ers in NL.

Een groot tekort en toch honderduizenden ICT’ers in de WW: hoe kan dat? Benutten we het potentieel wel?

Nederlandse werkgevers zijn al een paar jaar ongerust over het groeiende tekort aan ICT-personeel. Zij geven aan zeer veel moeite te hebben gekwalificeerde ICT-talenten te vinden.

Toch zijn die ICT’ers er wel degelijk. Het lijkt erop dat werkgevers die vooral niet goed weten te vinden. Of het niet aandurven om met ze aan de slag te gaan, omdat ze zoeken naar het perfecte en vooral jonge talent. En dat is voor veel werkgevers een gemiste kans.

Bijna 50 procent is ouder dan 50 jaar

Uit onderzoek uit 2016 en 2017 blijkt dat het vooral 50+’ers zijn die met een ICT-achtergrond niet aan het werk komen. Ze lijken aan de ene kant hard nodig, maar het lukt ze aan de andere kant toch niet om aan de slag te gaan. Dat betekent in de praktijk dat zij thuiszitten met een WW-uitkering, terwijl werkgevers aan de andere kant hard op zoek zijn.

Van de 470.000 ICT’ers die de afgelopen jaren een WW-uitkering gehad hebben ging het bijvoorbeeld in 216.000 gevallen om iemand ouders dan 50 jaar. Dat betekent dat er vooral veel ervaren krachten beschikbaar zijn, waarvan het potentieel nu onbenut blijft. Bovendien komen er nog steeds ouderen bij die een WW-uitkering aanvragen, terwijl er aan de andere kant veel ICT’ers tekort lijken te zijn.

De onontdekte kracht van ervaring

Dat lijkt vooral te maken te hebben met de onontdekte kracht van ervaring. Er heerst een neutraal tot negatief beeld over oudere werknemers, vooral als het gaat om technische beroepen op het gebied van ICT. Er wordt snel gedacht dat ouderen de huidige ontwikkelingen niet goed kunnen bijhouden.

Het klopt dat er veel nieuwe technieken bijkomen en dat de ontwikkelingen snel gaan. Dat neemt aan de andere kant niet weg dat zij veel ervaring hebben met grote systemen of complexe installaties. Daardoor kunnen ze een belangrijke rol spelen in het beheer en de coördinatie. Terwijl jongere ICT’ers de nieuwe technologieën voor hun rekening nemen en de ontwikkelingen goed in de gaten houden.

Op die manier is ervaring binnen de organisatie van grote toegevoegde waarde. Om ervoor te zorgen dat ondernemingen op een slimme manier gebruik kunnen maken van ICT. Dankzij de kracht van ervaring, door de voornamelijk oudere werknemers die nu langs de kans staan. Door hen er op basis van hun ervaring weer bij te betrekken kunnen veel ondernemingen een stap voorwaarts zetten. 

Potentieel benutten

Het klopt volgens analisten dat veel oudere ICT’ers niet voldoen aan het perfecte plaatje, zoals ondernemingen dat in hun hoofd hebben. Zij moeten zich echter beseffen dat het niet meevalt om de perfecte kandidaat te vinden. Jongere ICT’ers hebben het talent en de actuele kennis, maar weten niet uit ervaring wat een grote organisatie in de praktijk van ze vraagt en verwacht.

Dat weten oudere werknemers wel, terwijl het iets meer moeite zal kosten om hen op de hoogte te brengen van de meest recente ontwikkelingen. Op die manier is het vooral van belang om het beschikbare potentieel te benutten.

Om het tekort aan ICT-personeel te verlichten zouden meer werkgevers zich moeten richten tot de oudere werknemers die er beschikbaar zijn. Op die manier kunnen ze direct aan de slag met ICT’ers, zonder dat ze daarvoor afhankelijk zijn van de beperkte instroom door jongeren. Op die manier kunnen meer ondernemingen aan de slag met nieuw ICT-talent, ook als dat al een paar jaar langs de kant zit.

Het aantal ICT’ers in de WW kan dan flink omlaag, terwijl ook het huidige tekort minder hard zal toenemen. Want dat het tekort de komende jaren zal groeien, daar lijkt geen ontkomen aan. Daarom is het juist nu de moeite waard om goed te kijken naar het potentieel dat er ondertussen nog wel beschikbaar is.

1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar ICT'ers.

Bekijk alle ICT vacatures