Michiel van der Avoird
Redacteur & ICT arbeidsmarktspecialist @ ICTerGezocht.nl

Delen

Het Nieuwe Werken (HNW) in het digitale tijdperk

door Michiel van der Avoird
979x bekeken
Dit blog is samengesteld door ICTerGezocht.nl, al 10 jaar het meestgebruikte platform voor het werven van ICT'ers in NL.

De huidige personeelstekorten dwingen organisaties om hun kijk op werk fundamenteel te herzien. Oude benaderingen worden vervangen door ‘lean' methoden. Het individu heeft echte autonomie over zijn werkschema, beslist wanneer en waar hij werkt en geniet het vertrouwen van de baas.

Het Nieuwe Werken en ICT

Nieuwe manieren van werken gaan uit van de veronderstelling dat werk een activiteit is die overal en op elk moment kan worden uitgevoerd. Personeel wordt zo min mogelijk beperkingen opgelegd. ICT organisaties van de toekomst meten en belonen prestaties. Mensen worden behandeld als volwassenen. Hoewel dit eenvoudig klinkt, is deze aanpak in strijd met de heersende cultuur bij veel bedrijven en kan het leiden tot een serieuze opschudding van leiderschap.

Oude versus nieuwe werkpatronen

Hoewel ICT ons in staat stelt werk overal en op elk moment uit te voeren, worden organisaties nog steeds gerund als hiërarchische bevelsystemen. In een wereld van verbonden individuen en zelfstandige ondernemers volgen we routines die zijn vastgesteld door een vorige generatie werknemers. Zeker grote bedrijven zijn bestand tegen verandering en worden alleen gedwongen te reorganiseren wanneer ze een crisispunt bereiken.

Een baan met een vast aantal uren, op een vaste plek, geldt voor de meeste mensen nog steeds als norm. Werken op afstand of vanuit huis is eerder uitzondering dan regel. De nieuwe lichting werknemers verbaast zich hierover. Deze groep heeft nooit geleefd in een wereld zonder internet. Een traditionele werkcultuur met lange werkdagen is voor hen verre van vanzelfsprekend.

Het Nieuwe Werken stuit daarnaast vaak op weerstand van het middenmanagement; mensen die zich hebben opgewerkt in een organisatie door lange uren te maken en daarvoor hun persoonlijke leven hebben opgeofferd. ‘Slimme' organisaties concentreren zich op het bedenken van nieuwe werkwijzen om een klus te klaren in een zo kort mogelijke tijd. Werknemers worden niet beloond op basis van het aantal uren aan verspilde moeite, maar op basis van het werk dat zij uitvoeren.

Nieuwe werkmodellen

In het huidige informatietijdperk heeft niet de werkgever maar de werknemer de regie. De traditionele verdeel- en heers-mentaliteit maakt plaats voor een leiderschapsstijl die niet alleen aansluit bij werknemersbehoeften, maar ook de werkcultuur van een bedrijf verandert. Toekomstige werkmodellen zijn aangepast aan de sociale, technologische en economische invloeden van de eenentwintigste eeuw. Deze benaderingen tornen aan bestaande machtsverhoudingen en ondermijnen gevestigde managementstructuren.

Werk versus banen

Organisaties veranderen langzaamaan van rigide werkgevers naar flexibele netwerken. Om het beste uit mensen te halen, komen zij tegemoet aan de uiteenlopende wensen van hun ‘personeel'. Deze bedrijven introduceren ‘slimme' of ‘agile' werkwijzen en wijzigen hun leiderschapscultuur.

Anderzijds: Het Nieuwe Werken loopt dwars door de traditionele banenmarkt. ‘Werkgevers' hoeven niet langer banen, carrières en zekerheid te bieden aan ‘werknemers' om taken uitgevoerd te krijgen. Wanneer iets gedaan moet worden, zoeken zij een externe kracht en betalen zij die partij wanneer de klus is geklaard.

Integratie van werk en privéleven

Werk is niet langer locatiegebonden. Verplichtingen worden ingepast in het persoonlijke leven van mensen. Het dagelijkse woon-werkverkeer loopt terug, werktijd wordt effectiever gebruikt. Mensen zijn thuis productiever dan in een lawaaierig kantoor.

Werkgevers en werknemers van nu moeten de vage grens tussen ‘thuis' en ‘werk' kunnen beheren. Of iemand nu in loondienst of zelfstandig werkt; zelfmanagement, projectvaardigheden en effectieve communicatie zijn belangrijk. Werkgevers die deze trend niet volgen, verliezen hun beste personeel aan meer flexibele organisaties. Bronnen: Reinventing the Company in the Digital Age (F. Gonzalez, 2015) & ISS 2020 Vision: New ways of Working – the workplace of the future.

1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar ICT'ers.

Bekijk alle ICT vacatures
Rotterdam 1 uur geleden
Amsterdam 1 uur geleden
Rotterdam 2 uur geleden
Helmond 6 uur geleden
Arnhem 9 uur geleden
Rotterdam 19 uur geleden
Eindhoven 91 dagen geleden
Bussum 14 dagen geleden
Hilversum 16 dagen geleden
Hilversum 23 dagen geleden