Wat is STEM?

Wat is STEM?
STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics. Als je geïnteresseerd bent in ICT, zal het acroniem je al bekend zijn.

In vacatures verwijst men met deze afkorting meestal naar studierichtingen ICT, toegepaste en/of exacte wetenschappen, wiskunde of techniek. Professionals die in deze sectoren actief zijn, worden in de volksmond ‘bèta's' of ‘technici' genoemd. Zulke termen zijn, net als STEM, uiteraard te breed om de arbeidsmarkt goed te kunnen analyseren. Voor hoogopgeleide technici (waaronder ICT'ers) spelen immers andere processen dan voor bèta's.

Opmerking: STEAM is een groeiend aandachtsgebied dat niet alleen bèta/technische vakken omvat, maar ook dat van de kunsten (Arts). In dit blog hanteren we echter de andere variant.

Waarom is het tekort aan STEM-talent zo groot?

De groei in innovatie-intensieve economische sectoren zoals de ICT, robotica, automatisering, technisch onderzoek en ontwikkeling zal zich naar verwachting structureel blijven voortzetten. Een aantal grote tekortkomingen in de uitvoering van het bèta/technisch onderwijs staat deze groei echter in de weg.
 • In veel gevallen neemt de belangstelling van studenten voor bèta en techniek af.
 • Het onderwijs sluit niet altijd aan bij de behoeften van de arbeidsmarkt. Het aanbod aan nieuw personeel blijft achter. Daarnaast zijn technische vaardigheden relatief snel achterhaald.
 • In heel Europa is een tekort aan bèta/technische docenten, op alle onderwijsniveaus.

Hoe wordt STEM-onderwijs gestimuleerd?

In Nederland
Het onderzoek ‘Deelname aan opleidingen voor techniek: OESO-statistieken en beleidsinitiatieven' (F. Kaiser et. al, 2019) noemt drie ‘sporen' die in Nederland worden gebruikt om het aanbod aan technisch hoger opgeleiden te stimuleren. Het beleid richt zich op:
 • het bevorderen van de toestroom van hoogopgeleiden;
 • het aantrekken en behouden van buitenlands talent; en
 • het aanvullen van het aanbod via het her-, bij- en omscholen van personeel.

Op Europees niveau
De SEDEC-commissie (Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur) van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) gaf een ontwerpadvies1 (inmiddels overgenomen) voor de versterking van het STEM-onderwijs in de EU.

Adviezen SEDEC-commissie
 • Ondersteun bestaand personeel bij het verwerven van passende vaardigheden.
 • Investeer via fondsen in infrastructuur, curriculumontwikkeling, lerarenopleidingen, proefprojecten, meertaligheid en eLiteracy.
 • Bevorder gelijke toegang tot STEM-onderwijs en -loopbanen met betrekking tot sekse en nationaliteit.
 • Benadruk de rol van lokale en regionale overheden bij het vinden van financieringsbronnen en het investeren in concepten voor onderwijsinnovatie.
 • Vraag de EU om meer gecoördineerde ondersteuning te bieden aan regionale en lokale overheden bij het bevorderen van het STEM-onderwijs.

Waarom kiezen voor een STEM-beroep of -studierichting?

Overweeg je een studie, of ambieer je een carrière op het gebied van exacte wetenschap, technologie, ontwerp of toegepaste wiskunde? We bespreken de belangrijkste pluspunten.

Lage werkloosheid
Zoals gezegd, de vraag naar professionals is in deze sectoren doorgaans groter dan het aanbod. Ook als junior maak je kans op een mooie baan.

Meer carrièremogelijkheden
Over het algemeen biedt een baan in een STEM-werkveld meer carrièremogelijkheden. Er zijn diverse manieren om door te groeien en omdat er minder professionals zijn, is de concurrentie ook kleiner.
f60e72b1d6ced2e87d863d6f28c323e5be680eab5bc77188.jpg
Goed salaris
Je kunt op een fijn salaris rekenen. Niet alleen omdat het aanbod aan professionals klein is, maar ook omdat je over zeer specifieke vaardigheden beschikt. Hier willen veel werkgevers maar al te graag een mooi salaris voor betalen.

De toekomst vormgeven
Vanuit jouw werk kun je vorm geven aan de toekomst. Jij bepaalt mede de ontwikkeling die ons land door gaat maken. Wat jij in je dagelijks werk doet, heeft écht invloed op het Nederland van later.
Geschreven door
Michiel van der Avoird
Redacteur & ICT arbeidsmarktspecialist @ ICTerGezocht.nl
Meer leren?
Ga door met lezen

Alfa, bèta, gamma | Betekenis, studies & software testing

Hoe worden de eerste drie letters van het Griekse alfabet (alfa, bèta en gamma) gebruikt in de wetenschap, het onderwijs en de ICT?
Michiel van der Avoird 10 jun 2020

ICT-opleiding mbo-niveau 2, 3, of 4: wat is het verschil?

Wat zijn de verschillen tussen de ICT-opleidingen mbo-niveau 2, 3, en 4? Wat vragen werkgevers in vacatures? Welke studierichtingen zijn er?
Michiel van der Avoird 29 mrt 2020

Werken in de ICT zonder opleiding

Nergens is het aandeel autodidacten zo groot als in de ICT. Recruiters zoeken kandidaten die de klus kunnen klaren, ongeacht hun academische referenti...
Michiel van der Avoird 22 jul 2019

Waarom een ICT traineeship een heel goed idee is

Tijdens een ICT traineeship combineer je werk en opleiding. Je verdient een inkomen, kunt erkende kwalificaties behalen en je toekomstige werkgever c....
Michiel van der Avoird 20 jun 2019

Wil jij gratis leren programmeren? Ontdek deze 5 websites!

Softwareontwikkeling is een van de snelst groeiende vakgebieden, de vraag naar vakbekwame programmeurs blijft onverminderd groot. Wil jij gratis leren...
Michiel van der Avoird 11 feb 2019

Continuous learning | Het belang van bijscholing in ICT

Het cv of vaardigheidsniveau van een werknemer voldoet niet altijd aan de eisen van een werkgever. Continuous learning is de effectiefste manier om ke...
Michiel van der Avoird 31 okt 2018
 
check