Michiel van der Avoird
Redacteur & ICT arbeidsmarktspecialist @ ICTerGezocht.nl

Delen

Alfa, bèta, gamma | Betekenis, studies & software testing

door Michiel van der Avoird
40.597x bekeken
Dit blog is samengesteld door ICTerGezocht.nl, al 10 jaar het meestgebruikte platform voor het werven van ICT'ers in NL.

Hoe worden de eerste drie letters van het Griekse alfabet (alfa, bèta en gamma) gebruikt in de wetenschap, het onderwijs en de ICT?

De eerste drie letters van het Griekse alfabet, alfa (Α/α), bèta (Β/β) en gamma (Γ/γ), worden in tal van disciplines gebruikt, waaronder:
 • Kunst, amusement en media
 • Wiskunde, financiën en statistiek
 • Onderwijs
 • Psychologie
 • Wetenschap
 • Sport
 • Technologie

In dit artikel richten we ons (uiteraard) op het gebruik en de betekenis van deze letters in relatie tot onderwijs, ICT en software testers.

Wat zijn alfa vakken?

Alfa studies zijn geesteswetenschappen: zaken die door de menselijke geest worden voortgebracht. Vind je het leuk om te ontdekken hoe woorden zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld? Pik je snel nieuwe talen op? Lees je graag romans? Dan zijn alfawetenschappen waarschijnlijk iets voor jou.

Voorbeelden van alpha vakken
 • Geschiedenis
 • Taalkunde
 • Letterkunde
De tekst gaat verder na dit blok
1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar ICT'ers.

Bekijk alle ICT vacatures

Wat zijn bèta vakken?

Bètawetenschappen (exacte wetenschappen, bèta studies) gaan over natuurwetten en theorieën, over algebra en logica. Een liefhebber van cijfers en feiten noemt zichzelf een 'bèta persoon'. Zo iemand is niet automatisch ‘slecht' in talen; je kunt goed zijn in wiskunde en tegelijkertijd een talenknobbel hebben. Het feit dat je snapt wat een logaritme is, zegt niets over je kennis van bijvoorbeeld het Engels. Toch verwijst 'een echte alfa' indirect (in de volksmond) naar iemand die weinig kennis van wiskunde heeft.

Voorbeelden van bètavakken
 • Informatica (waaronder ICT)
 • Natuurkunde
 • Technische wetenschappen
 • Wiskunde
 • Aardwetenschappen (al dan niet gedeeltelijk)
 • Biologie (al dan niet gedeeltelijk)

Hou je van logisch redeneren? Haalde je betere cijfers op de middelbare school voor natuurkunde dan voor Frans? Schrik je niet terug van big data en Excel-sheets barstensvol cijfers? Dan zijn bèta vakken je op het lijf geschreven.

Wat zijn gamma vakken?

Gamma wetenschappen (of gedragswetenschappen) buigen zich over maatschappij en gedrag, over het menselijk handelen in het algemeen. Waarom doen mensen wat ze doen? Gamma studies worden ook wel aangeduid als ‘sociale studies' en nemen een positie in tussen de alfa- en bèta wetenschap.

Voorbeelden van gamma studies (gedragswetenschappen)
 • Antropologie
 • Bestuurskunde
 • Communicatiewetenschappen
 • Economie
 • Politicologie
 • Psychologie
 • Rechten
 • Sociologie

Hoewel weinig mensen zichzelf 'een echte gamma' noemen, hebben velen van ons sterke interesse in menselijk gedrag. Vind je het leuk om uit te zoeken wat mensen beweegt? Ben je geïnteresseerd in groepsprocessen? Hou je ervan als boeken of artikelen uitzoomen tot macroniveau? Dan zou de gammawetenschap wel eens iets voor jou kunnen zijn.

Wat zijn alfa- bèta- en gamma testen?

Voor iedere ICT'er uiterst relevant: elk hoogwaardig softwareproduct wordt uitgebreid getest voordat het wordt uitgebracht. Inderdaad, in de fases alfa, bèta en gamma. Ze worden een voor een uitgevoerd en zorgen samen voor een kwalitatief hoogwaardige release.

Alfa Testing
Alfa testen zijn acceptatietests (onderdeel van de OTAP-methodiek) die direct na de development-fase van software worden uitgevoerd, nog voordat een product wordt vrijgegeven. Het gedrag van eindgebruikers wordt nagebootst om bugs en mogelijke ontbrekende functionaliteiten te vinden. Alfatests uitvoeren behoort tot de taken en werkzaamheden van software testers (intern, 1e fase) en QA engineers (2e fase).

Bèta testing
In deze fase wordt een testversie (bètaversie) van de software beschikbaar gesteld aan een beperkte groep gebruikers met verschillende hardwareconfiguraties. In geval van een fout genereren bètatesten doorgaans een logbestand om ontwikkelaars de juiste feedback te geven.

Gamma testing
Gamma testen vinden vlak voor de release van een product plaats en zijn met name gericht op kwaliteit, veiligheid, prestaties en bruikbaarheid. Alleen kritische bugs worden nog opgelost, verder blijft het product ongewijzigd. Omdat software tegenwoordig na de alfa en bèta fase al voor 99% klaar is, wordt de gamma testfase door velen gezien als een trend uit het verleden.

1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar ICT'ers.

Bekijk alle ICT vacatures