Michiel van der Avoird
Redacteur & ICT arbeidsmarktspecialist @ ICTerGezocht.nl

Delen

ICT 2018: toenemende krapte op de ICT arbeidsmarkt

door Michiel van der Avoird
4.289x bekeken
Dit blog is samengesteld door ICTerGezocht.nl, al 10 jaar het meestgebruikte platform voor het werven van ICT'ers in NL.

Het duurt dit jaar gemiddeld 6,4 dagen voordat er wordt gesolliciteerd op een vacature op ICTerGezocht.nl. Vorig jaar duurde dat nog gemiddeld 11,7 dagen. Werkzoekenden reageren in 2018 op gemiddeld 3,04 vacatures, ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar (3,13), maar 20% meer dan in 2016 (2,54). Vraag en aanbod lijken elkaar dus te naderen, maar het proces verloopt nog lang niet snel genoeg. De krapte op de ICT arbeidsmarkt blijft vooralsnog sterk toenemen.

Volgens HR-managers en recruiters bleek 50% van alle ICT-vacatures in 2017 moeilijk in te vullen. Een stijging van 14% ten opzichte van 2016 (36%) en 19% meer dan in 2015 (31%). Iedere sector kampt met wervingsproblemen omdat ICT in vrijwel iedere bedrijfstak voorkomt. De nood is het hoogst binnen IT, de zakelijke dienstverlening, de overheid en het onderwijs.

Nergens is de arbeidsmarkt zo krap als in de IT-sector. Het almaar groeiende werknemerstekort leidt tot grote wervingsproblemen voor bedrijven.
  • Begin 2018 gaf 42% van de werkgevers in de IT-bedrijfstak aan problemen te ondervinden door personeelstekorten. Ter vergelijking: begin 2015 lag dit percentage nog op 17%.
  • Het aandeel van werkgevers dat productieproblemen ondervindt door een tekort aan ICT'ers ligt aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van alle sectoren (18%).

Hoe lang staan ICT-vacatures in 2018 online voordat de eerste sollicitatie plaatsvindt?

  • Het duurt in 2018 tot nu toe gemiddeld 6,4 dagen voordat er een reactie komt op een geplaatste vacature op ICTerGezocht.nl. Dat is 5,3 dagen sneller dan in 2017 (11,7) maar liefst 11,2 dagen sneller dan in 2016 (17,6) en 6,8 dagen sneller dan in 2015.
  • Er wordt dit jaar 5,8 dagen sneller gereageerd dan de gemiddelde responstijd voor de jaren 2015 tot en met 2018 (12,3 dagen).

ICT 2018: aantal verstuurde sollicitaties stabiliseert

  • Een werkzoekende IT'er solliciteert in 2018 op gemiddeld 3,04 vacatures.
  • Het aantal reacties per werkzoekende is met 3% gedaald ten opzichte van 2017 (3,13 sollicitaties), maar er wordt 20% meer gesolliciteerd dan in 2016 (2,54 sollicitaties) en 14% meer dan in 2015 (2,66 sollicitaties).

Mismatch vraag en aanbod in de ICT arbeidsmarkt

Van alle vacatures zijn die in de IT-sector het moeilijkst in te vullen. 59% van de werkgevers denkt dat dit komt door een tekort aan kwalificaties; vraag en aanbod sluiten niet goed op elkaar aan.
  • Bij liefst 80% van alle vacatures wordt een hbo-niveau gevraagd, voor deze functies is het werknemerstekort dan ook verreweg het grootst.
  • 14% van de openstaande posities vereisen universitair niveau.
  • Bij mbo-vacatures is juist sprake van een overschot. Zo zijn er zijn relatief veel IT'ers met een mbo-2 opleiding terwijl dit niveau bij slechts 5% van alle vacatures wordt gevraagd.


Krijg je een vacature niet ingevuld? Kom direct in contact met meer dan 11.000 ICT'ers via onze cv-database.

Bronnen: ADP/Berenschot/Performa HR-Trends 2018, UWV ICT-beroepen factsheet arbeidsmarkt 2018 en cv-database ICTerGezocht.nl (2015-18).

1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar ICT'ers.

Bekijk alle ICT vacatures
Almere 26 minuten geleden
Nieuwegein 43 minuten geleden
Rotterdam 2 uur geleden
Amsterdam 2 uur geleden
Rotterdam 2 uur geleden
Helmond 6 uur geleden
Arnhem 9 uur geleden
Rotterdam 20 uur geleden
Meerssen Gisteren
Eindhoven 91 dagen geleden