Nicole Haring
Customer Support & webredacteur @ ICTerGezocht.nl

Delen

Overheid erkent: te weinig instroom nieuw ICT-talent bij grote uitstroom

door Nicole Haring
1.163x bekeken
Dit blog is samengesteld door ICTerGezocht.nl, al 10 jaar het meestgebruikte platform voor het werven van ICT'ers in NL.

De overheid merkt dat de uitstroom van ICT’ers de instroom zal overstijgen. Waardoor het tekort aan ICT-personeel verder zal oplopen. 

Het tekort aan ICT’ers bij de overheid wordt al langer gesignaleerd, maar ook de overheid zelf erkent nu dat er sprake is van een probleem. Een groeiend probleem, want de uitstroom zal de komende jaren groter zijn dan het aantal nieuwe ICT’ers dat er beschikbaar is.

Dat betekent in de praktijk dat de overheid op zoek zal moeten naar nieuwe ICT-talenten en andere specialisten. Extern of door die zelf aan te nemen, maar het ICT-talent lijkt schaars te zijn. Het aantal vacatures neemt ook in het bedrijfsleven snel toe, waardoor met name de Belastingdienst en Defensie te maken krijgen met een nijpende situatie.


Sterke groei van het aantal ICT-vacatures


Het aantal ICT-vacatures neemt de laatste jaren snel toe. Dat geldt voor de posities bij de overheid, maar ook voor die bij de bedrijven die op zoek zijn naar professionals. In de periode tussen 2009 en 2011 was er een eerste stijging te zien, die door de crisis die er volgde vervolgens teniet werd gedaan. 

Vanaf 2013 werd er opnieuw een stijgende lijn ingezet, die voorlopig niet te stuiten lijkt. Het heeft ertoe geleid dat er in de periode tussen 2013 en 2016 maar liefst 66 procent meer ICT-vacatures bij zijn gekomen. En dat treft zowel de verschillende bedrijven in Nederland als ook de overheid, die op zoek is naar veel ICT-talent. Bovendien is de verwachte uitstroom voor de komende jaren groter dan de instroom aan de andere kant. Het tekort zal verder oplopen, waardoor het voor met name de Belastingdienst en Defensie belangrijk is om snel in actie te komen. Alleen op die manier kan de pijn wat verzacht worden. 


De Belastingdienst en Defensie voorop


De overheid maakt binnen allerlei onderdelen gebruik van ICT’ers, waardoor er in de breedte veel specialisten nodig zijn. Het zijn echter vooral de Belastingdienst en Defensie die veel gebruik maken van dit personeel. Het gaat bij de Belastingdienst alleen al bijvoorbeeld om 3.000 ICT’ers. Waarvan een deel de komende jaren uit zal stromen, bijvoorbeeld omdat zij hun pensioen bereiken. Dan is het aan de andere kant belangrijk om nieuwe krachten aan te trekken, waarvan er helaas te weinig beschikbaar zijn. Dat maakt het moeilijk om het niveau op peil te houden en te voorkomen dat het tekort verder zal oplopen.

Ook bij Defensie werken veel ICT’ers, waardoor er ook daar problemen ontstaan. Het gaat op dit moment om 2.700 specialisten, waarvan een deel zal uitstromen. Net als bij de Politie (bijna 2.500 ICT’ers) is men naarstig op zoek naar nieuw talent om aan te trekken. Het plaatsen van een ICT-vacature is daarvoor niet altijd meer voldoende. In steeds meer gevallen kiezen bedrijven ervoor om in de database zoals die van ICTerGezocht zelf op zoek te gaan naar geschikte kandidaten. Met de juiste opleiding en achtergrond, om een positie zo snel mogelijk te kunnen vullen. 


Oplossing voor het ICT-tekort


Er bestaat voor het tekort aan ICT-personeel zowel een oplossing op de korte termijn als op de lange termijn. Die eerste bestaat er voornamelijk uit om extern expertise in te winnen. Ook dat kan vanuit databases, door heel gericht op zoek te gaan naar specialisten die beschikbaar zijn.

Op de langere termijn zal de overheid op zoek moeten naar ICT’ers die de beschikbare vacatures kunnen vullen. Dat lukt deels met een goed salaris, maar ook vooral met een fijne werksfeer en een vast contract. Het zijn die kenmerken die werknemers over de streep trekken om aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld om ICT’ers aan te trekken daarmee de instroom van nieuw talent beter in lijn te brengen met de uitstroom waar op dit moment sprake van is.

De komende jaren lijken essentieel te gaan worden voor de overheid. Om te voorkomen dat de uitstroom tot te veel problemen gaat leiden, door ook de instroom aan de andere kant op peil te brengen. Het lijkt alleen op die manier mogelijk om het tekort aan ICT’ers het hoofd te bieden en er met name bij Defensie en de Belastingdienst voor te zorgen dat er voldoende expertise beschikbaar blijft.


Meer weten over wat ICTerGezocht kan betekenen voor uw organisatie? Bekijk onze werkwijze.

1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar ICT'ers.

Bekijk alle ICT vacatures
Almere 23 minuten geleden
Nieuwegein 40 minuten geleden
Rotterdam 2 uur geleden
Amsterdam 2 uur geleden
Rotterdam 2 uur geleden
Helmond 6 uur geleden
Arnhem 9 uur geleden
Rotterdam 20 uur geleden
Meerssen Gisteren
Eindhoven 91 dagen geleden