Nicole Haring
Customer Support & webredacteur @ ICTerGezocht.nl

Delen

Meer vrouwen in de ICT: 4 drempels om te overwinnen

door Nicole Haring
2.004x bekeken
Dit blog is samengesteld door ICTerGezocht.nl, al 10 jaar het meestgebruikte platform voor het werven van ICT'ers in NL.

De sleutel tot succes: drempels vanuit het HBO en WO, teveel competitie, te weinig teamverband en typisch traditionele arbeidsvoorwaarden. 

“Vrouwen zouden zeer succesvolle project managers kunnen zijn” en “Als vrouw krijg je vaak meer gedaan dan als man”. Zomaar twee uitspraken van een Senior Project Manager en een Senior Project Manager BT in interviews aan een grote vacaturebank. Het maakt pijnlijk duidelijk hoe het potentieel er wel degelijk is, maar hoe dat in de praktijk nog vaak onbenut blijft.

De IT en ICT is nog vaak een mannenwereld, terwijl we maatschappijbreed steeds beter inzien dat het juist diversiteit is dat de beste resultaten oplevert. Het lijkt wat dat betreft niet meer te gaan om het erkennen van de voordelen, maar vooral om het doorbreken van de vooroordelen. Onder andere CIO pleit al veel langer voor meer vrouwen in de ICT, omdat we af moeten van het idee van een glazen plafond. 

Bovendien blijkt uit gegevens van de hogescholen en universiteiten dat het aantal vrouwen met technische studies hard toeneemt. In 2008 was bijvoorbeeld nog 17% van de studenten informatica vrouw, terwijl dat vorig jaar al 23,3% was. Het CBS geeft daarmee aan dat dit een goed moment lijkt om de huidige drempels te overwinnen, om meer vrouwen in te laten stromen in technische functies. 

Uit onderzoek komen steeds de volgende 4 drempels naar voren:

  • Drempel vanuit het HBO en WO
  • Typisch traditionele arbeidsvoorwaarden
  • Weinig werk in teamverband
  • (Te) hoge competitiecultuur
     

Drempel vanuit het HBO en WO

De studenten op het HBO en WO zijn er wel, maar ze stromen nog onvoldoende door naar de beschikbare functies. Een deel van de vrouwelijke studenten haakt af op het moment dat ze een baan moeten gaan zoeken. Ze komen terecht in andere sectoren, waardoor de diversiteit in de ICT achterblijft.

Het lijkt de komende jaren daarom van belang om de overstap van de studies naar de bedrijven beter te organiseren. Er is de afgelopen tijd veel energie gestoken in het motiveren van vrouwen om voor een technische studie te kiezen. Ze doen dit nu vaker dan voorheen, zowel op het gebied van ICT als bijvoorbeeld natuurwetenschappen. In de afgelopen 8 jaar is er een duidelijke stijging gerealiseerd, terwijl dit zich nog onvoldoende uit in daadwerkelijke banen in de ICT voor vrouwen. 

Het is de drempel vanuit het HBO en WO naar de bedrijven die een laatste bottleneck lijkt. Door daar de aandacht de komende tijd op de richten moet het relatief eenvoudig zijn om meer vrouwen aan het werk te krijgen in de technische sector. 
 

(Te) hoge competitiecultuur

Eén van de redenen voor die drempel lijkt een (te) hoge competitiecultuur te zijn. Met name mannen en een kleiner deel van de vrouwen voelen zich heerlijk bij die competitie. Ze proberen de beste resultaten te bereiken, met name door anderen om zich heen af te troeven.

Een groter deel van de vrouwen heeft die competitiedrang echter niet. Zij voelen zich prettiger bij een team dat werkt in harmonie, zonder dat de een het beter hoeft te doen dan de ander. Het is de huidige competitiecultuur die de vrouwen in de weg lijkt te zitten. Zij wensen niet afgerekend te worden op individuele resultaten, waardoor bijvoorbeeld de beloning anders zou moeten zijn om meer vrouwen aan te trekken. 
 

Weinig werk in teamverband

In het verlengde daarvan is er te weinig werk beschikbaar om in teamverband te doen. Veel van de ICT-functies monden er uiteindelijk in uit om zelfstandig aan de slag te gaan met de ontwikkeling van belangrijke functies of het beheer van systemen. Dat past veel mannen in de ICT goed, maar vrouwen zijn veel meer gericht op de wereld om hen heen.

Om meer vrouwen te verleiden te komen werken in de ICT lijkt het dus belangrijk om meer werk in teamverband aan te gaan bieden. Door verschillende disciplines samen te laten komen of programmeurs en ontwikkelaars aan elkaar te koppelen wordt het een stuk interessanter voor vrouwen. Op die manier neemt de diversiteit toe, waardoor inzichten vanuit verschillende perspectieven met elkaar gecombineerd kunnen worden. 
 

Typisch traditionele arbeidsvoorwaarden

Tenslotte is er bij veel ICT-functies en vacatures nog sprake van traditionele arbeidsvoorwaarden. Er is niet zomaar ruimte om met ruim zwangerschapsverlof te gaan en zodra de kinderen er eenmaal zijn kan het lastig zijn om (tijdelijk) iets minder te gaan werken. Vrouwen hebben behoefte aan meer flexibiliteit, om hun balans tussen werk en privé in te richten.

De ICT-sector kan meer vrouwen aantrekken en zorgen voor meer diversiteit door zich de komende tijd te richten op deze drempels. Met name de grote tech-bedrijven hebben al goed door dat onder andere de arbeidsvoorwaarden een stuk beter kunnen. Ze stappen af van de typisch traditionele voorwaarden, werken meer in teamverband en verlagen ook de andere drempels die er bestaan. Zij slagen er op die manier in om het beste vrouwelijke talent aan te trekken.

1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar ICT'ers.

Bekijk alle ICT vacatures