line-chart inbox tachometer pencil search-plus quote-right quote-left share-alt smile-o birthday-cake thumbs-o-up lightbulb-o trophy pie-chart user question-circle dropbox exclamation folder-open-o sign-in exclamation-triangle ban youtube building-o icon-mouse-pointer angle-down angle-up location-arrow file-text-o heart-o heart envelope bars comment times info-circle envelope-o thumb-tack list-alt google lock at map-marker search twitter linkedin facebook bold users bar-chart home chevron-left chevron-right check chevron-down chevron-up file-pdf-o eye filter pencil-square-o database rss-square link whatsapp cogs upload calender plus minus picture-o sort step-backward step-forward weixin share share shopping-cart circle download level-up star phone check-square-o clock-o arrow-up trash-o external-link arrow-down price-tag

Deze 6 competenties zijn onmisbaar voor een goede business analist

Michiel van der Avoird - zaterdag 17 november 2018

De business analist verzamelt en analyseert zakelijke behoeften om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Onder andere strategisch inzicht en communicatie zijn hierbij onmisbaar. Welke competenties moet een BA nog meer hebben?

Wat doet een business analist?

De business proces analist is de brug tussen bedrijfsbehoeftes en softwareoplossingen.

Taken
 • Mogelijkheden voor verbetering van bedrijfsprocessen en –activiteiten in kaart brengen.
 • Meewerken aan een ontwerp of wijziging van een bedrijfsproces of IT-systeem.
 • Communiceren met klanten en deskundigen om problemen en behoeften te doorgronden.
 • Bedrijfsbehoeften verzamelen, documenteren en analyseren.
 • Zakelijk problemen oplossen en technische ontwerpen aanleveren waar nodig.
 • Functionele en (soms) technische systeemontwerpen documenteren.
 • Samenwerken met systeemarchitecten en developers bij de implementatie van systemen.
 • Systemen helpen testen, documenteren en handleidingen maken.
 • Trends spotten en omzetten in softwareoplossingen.

Bekijk het uitgebreide overzicht van taken en vaardigheden.

 

Competenties van een business analist

De volgende competenties zijn cruciaal voor diepgaande bedrijfsanalyse.

 

       1. Analytisch vermogen

De BA analyseert een onderneming, benoemt bedrijfsbehoeften (requirements) en peilt de werksfeer om verbeteringen door te voeren. Hij legt verbanden tussen datasets en verwerkt bevindingen in nieuwe, effectieve concepten.

 

       2. Systeemdenken

De business analist kijkt naar het grotere geheel. Als systeemdenker monitort hij de software die wordt ontwikkeld, het bedrijfsproces dat wordt bestudeerd en belanghebbenden die geïnteresseerd zijn of worden beïnvloed.

 

       3. Strategisch inzicht

De BA beschouwt bedrijfsprocessen, bepaalt de koers en neemt weloverwogen beslissingen. Welke concrete veranderingen moeten worden doorgevoerd? De applicatie consultant ontwikkelt de overkoepelende visie en formuleert (financiële) doelstellingen voor de lange termijn. Hij denkt en handelt vanuit klantperspectief en neemt mogelijke consequenties voor de interne organisatie in acht.

 

       4. Besluitvorming

De analist vereenvoudigt denkprocessen en gedragslijnen; cognitieve processen waarin hij belanghebbenden begeleidt bij besluitvorming. De BA verstrekt en vergelijkt data, bepaalt welke hulpmiddelen of technieken moeten worden ingezet en in welke richting een oplossing gezocht moet worden.

 

       5. Ondernemend en innovatief

Proactieve bedrijfsanalisten zetten originele ideeën om in producten en diensten en durven risico te nemen om gestelde bedrijfsdoelen te halen. Als onafhankelijke denkers zitten ze ‘bovenop de actualiteit’. De BA heeft diepgaande kennis van relevante vakgebieden. Hij signaleert kansen en blijft de concurrentie voor met efficiënte, innoverende oplossingen.

 

       6. Communicatie en consultancy

Communicatievaardigheden zijn onmisbaar. De business process manager ontwikkelt een visie en verkoopt deze aan zowel (potentiële) klanten als IT-teamleden. Presentaties moeten geloofwaardig zijn en draagvlak creëren. De BA brengt de essentie van een probleem op een duidelijk manier over. Enige vorm van diplomatie komt van pas bij onderhandelingen. Tenslotte onderhoudt een analist zijn netwerk om duurzame professionele samenwerkingen te realiseren en waarborgen.

 

Opleiding business analist

Hoe word je bedrijfsanalist? Het aantal trainingen en opleidingen is talrijk.
 • De deeltijd leergang BA van de Hogeschool Utrecht duurt bijvoorbeeld een jaar en bestaat uit de onderdelen business process management, business intelligence, business IT alignment en de keuzemodules consultancy & change en modelleren.
 • De hbo- en wo- opleidingen bedrijfskunde of –informatica, Business Information Technology of Informatica bieden een uitstekende leerroute naar de dagelijkse professionele praktijk.
 • Er zijn certificeringen voor starters, ICT’ers met 2 of 3 jaar ervaring, of senioranalisten in architectuurmethoden zoals:
  • IAF: Integrated Architecture Framework
  • TOGAF framework: The Open Group Architecture Framework
  • BABOK-guide: Business Analysis Body of Knowledge

Voor deze leerprogramma’s en certificaten kun je onder meer terecht bij Capgemini.
Deze 6 competenties zijn onmisbaar voor een goede business analist Score: 8.4 Stemmen: 184
 1. ICTerGezocht.nl
 2. Blog ICTerGezocht.nl