user question-circle dropbox exclamation folder-open-o sign-in exclamation-triangle ban youtube building-o icon-mouse-pointer angle-down angle-up location-arrow file-text-o heart-o heart envelope bars comment times info-circle envelope-o thumb-tack list-alt google lock at map-marker search twitter linkedin facebook bold users bar-chart home chevron-left chevron-right check chevron-down chevron-up file-pdf-o eye filter pencil-square-o database rss-square link whatsapp cogs upload calender plus minus picture-o sort step-backward step-forward weixin share share shopping-cart circle download level-up star phone check-square-o clock-o arrow-up trash-o external-link arrow-down price-tag

Waar wacht je nog op? Schrijf je in en word koning van je carrière!

Agile vs DevOps: welke werkwijze past het beste bij jou?

Michiel van der Avoird - dinsdag 26 februari 2019

Agile en DevOps zijn twee benaderingen voor softwareontwikkeling met vergelijkbare doelstellingen; het eindproduct zo snel en efficiënt mogelijk opleveren. Hoewel deze termen vaak gebruikt worden is er vaak enige verwarring tussen de twee. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Wat is Agile?

Agile ontwikkeling, ingekort tot 'agile' (flexibel, soepel, behendig), is een ontwikkelmethode die is afgestemd op de basisprincipes van het Agile Manifesto (2001).

De methode verkiest
  • mensen (teamleden, klanten) boven processen en hulpmiddelen;
  • samenwerking boven contractonderhandelingen; harmonisch, mensgericht vs. zakelijke benadering;
  • continue oplevering van werkende software boven uitgebreide documentatie;
  • anticiperen op verandering boven het volgen van een vooraf vastgesteld plan.

Agile stoelt op de beginselen van iterative application development (IAD). Software wordt zo snel mogelijk ontwikkeld in kleine porties (incrementeel) tijdens herhaalde cycli (iteratief). Het is een overkoepelende term voor softwareontwikkelingsmethodieken zoals Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework, Lean Development en Extreme Programming.
 

Wat is DevOps?

DevOps is een reeks procedures die de processen tussen softwareontwikkeling en IT-teams automatiseren, zodat software sneller en betrouwbaarder gebouwd, getest en vrijgegeven kan worden. Het concept is gebaseerd op het opbouwen van een cultuur van samenwerking tussen teams die historisch gezien in afzonderlijke silo's opereerden. Voordelen: meer vertrouwen, snellere softwareversies, het snel kunnen oplossen van kritieke problemen en beter beheer van ongepland werk.

 

DevOps vs agile: de overeenkomsten voor een ICT’er

Lean gedachtengoed
Binnen zowel een agile als DevOps-aanpak wordt een lean-bedrijfsstrategie gehanteerd. Beide benaderingen streven ernaar om op een zo effectief mogelijke manier waarde te bieden aan klanten en verspillingen te elimineren.

Productiviteit en betrouwbaarheid
Hoewel DevOps een langzamere procesbenadering lijkt, heeft het hetzelfde doel voor ogen als agile-ontwikkeling: productiviteit en betrouwbaarheid.

Communicatie en samenwerking
DevOps en Agile verschillen in hun benadering van vaardigheden, maar beiden leggen een grote nadruk op communicatie en samenwerking binnen teams, afdelingen en het bedrijf als geheel. Regelmatige feedback, updates en beoordelingen zijn een noodzaak.
 

DevOps vs Agile: de verschillen voor een ICT’er

Snelheid
Agile draait om snelle en frequente oplevering van software. Het belangrijkste idee achter DevOps is het beheren van end-to-end engineeringprocessen. Het concentreert zich op het testen en opleveren van software langs de meest betrouwbare en veiligste route, wat niet altijd het snelst is.

Planning
De twee werkwijzen hanteren heel verschillende tijdsplanningen. Een agile ontwikkelingsproces is opgedeeld in Sprints die variëren van een week tot maanden (over het algemeen minder dan een maand). Een DevOps engineer streeft (meestal) naar concrete deadlines en benchmarks met grote releases.

Teamgrootte
Development en Operations brengt in principe twee grote afzonderlijke teams (silo’s) samen om snelle software releases te bewerkstelligen. Bij agile development werken kleinere teams samen om snel te kunnen anticiperen op veranderende klantbehoeften.

Samenwerking
Agility werkt op basis van een incrementele development-aanpak met continue iteraties waarbij de nadruk ligt op de samenwerking tussen ontwikkelteams en eindgebruikers. Binnen de DevOps-aanpak werken Development en Operations samen en ligt de nadruk op service om het proces te versnellen.

Manier van communiceren
Agile teamleden geven onderling doorlopend feedback en sparren regelmatig tijdens (formele en informele) vergaderingen. Als ontwikkeling en uitvoering gescheiden zijn in afzonderlijke teams kan een moderne manier van documenteren worden gehanteerd om te communiceren met teamleden en vergaderingen te houden.

Ben je op zoek naar jouw droombaan? Plaats je cv in onze database en/of bekijk onze ICT vacatures!
Agile vs DevOps: welke werkwijze past het beste bij jou? Score: 8.2 Stemmen: 208
  1. ICTerGezocht.nl
  2. Blog ICTerGezocht.nl