Michiel van der Avoird
Redacteur & ICT arbeidsmarktspecialist @ ICTerGezocht.nl

Delen

Wat doet een Scrum Master eigenlijk?

door Michiel van der Avoird
7.856x bekeken
Dit blog is samengesteld door ICTerGezocht.nl, al 10 jaar het meestgebruikte platform voor het werven van ICT'ers in NL.

De termen Agile en Scrum klinken je waarschijnlijk bekend in de oren, maar weet je ook wat ze betekenen? Welke rollen kom je in de praktijk zoal tegen bij deze softwareontwikkelmethode? In dit artikel concentreren we ons op de taken van de Scrum Master in het bijzonder.

Wat is Agile werken?

De uitgangspunten van Agile softwareontwikkeling staan beschreven in het Agile Manifest (2001). Voor deze filosofie gelden de volgende 12 principes:
 1. Prioriteit nummer 1: continu waardevolle software leveren.
 2. Anticipeer op veranderende eisen en breng wijzigingen aan om aan klantbehoeften te voldoen.
 3. Lever zoveel mogelijk stukjes werkende software op in een zo kort mogelijke tijd.
 4. Werk dagelijks samen met mensen uit het bedrijfsleven.
 5. Blijf gemotiveerd, complexe problemen zijn oplosbaar, vertrouw daarop.
 6. Communiceer direct (face-to-face), efficiënt en effectief.
 7. Werkende software is de belangrijkste graadmeter voor vooruitgang.
 8. Handhaaf een constant werktempo onder alle omstandigheden.
 9. Streef technische perfectie en uitmuntend softwareontwerp na.
 10. Eenvoud is essentieel. Bereik het maximale resultaat met de minste moeite.
 11. Presteer optimaal als onderdeel van een zelfsturend team.
 12. Evalueer op vaste tijdstippen. Pas je gedrag aan naar aanleiding van je bevindingen om effectiever te worden.

Hoe werkt Scrum?

Agile development kan in de praktijk gebracht worden met het Scrum-raamwerk. Het werkt als volgt:

1. Scrum Teams bestaan uit de Product Owner, Scrum Master en het Ontwikkelteam. De drie werken samen in Sprints van 1 tot 4 weken tot het softwareproduct bruikbaar is en voldoet aan de zogenoemde ‘definition of done.'

2. De partijen werken toe naar een overeengekomen Sprintdoel. Aan het einde van een sprint worden de resultaten getoond aan de Stakeholders (klanten, eindgebruikers) tijdens een Sprint Review. Zij krijgen duidelijkheid, stellen vragen en beïnvloeden de volgorde van de Product Backlog.

3. Na deze beoordeling vindt gewoonlijk direct een Sprint Retrospective plaats, waarvoor de Scrum Master verantwoordelijk is. Hierbij wordt onder andere het proces en de samenwerking van de vorige Sprint besproken. Daarna worden verbeterpunt en acties geformuleerd voor de volgende Spint. Zo wordt het proces continu verbeterd.

4. Een nieuwe Sprint volgt direct na een vorige, er zit geen tijd tussen. De Sprintplanning is de eerste bijeenkomst in een Sprint. Hier wordt de Product Backlog onder de aandacht van het hele team gebracht. Vervolgens wordt de complexiteit van het werk en tijdsduur ingeschat.

5. Het Ontwikkelteam haalt items van de Product Backlog naar de Sprint Backlog tijdens de Sprintplanning. Ontwikkelaars voegen werkzaamheden toe aan de Sprint Backlog. Daarna werken ze aan het project totdat het is afgerond.

6. De Daily Scrum vindt plaats tijdens de Sprint. Het woord zegt het al; het team komt iedere dag samen om de voortgang van het Sprintdoel te bespreken. Dit gebeurt in een Timebox van maximaal 15 minuten. Op deze manier blijft iedereen op de hoogte.

Wat is een Scrum Master?

Deze teamfacilitator faciliteert de Scrum en is de schakel tussen het ontwikkelteam en de opdrachtgever. Hij haalt het maximale uit zowel het team als het softwareproduct waaraan gewerkt wordt. De ICT'er zorgt daarnaast dat de belangen van de klant voorop staan tijdens een project.

Iemand in deze rol fungeert als buffer tussen het ontwikkelteam en eventuele afleidende invloeden. Het is geen traditionele teammanager of projectleider. Hij of zij heeft geen speciale autoriteit over andere teamleden.

Wat doet een Scrum Master?

Een Scrum Master moet over een breed palet aan competenties, skills en eigenschappen beschikken. De Scrum Master begeleidt het softwareontwikkelproces en zorgt dat het raamwerk gevolgd wordt. Hij fungeert als schakel tussen het technische ontwikkelteam en de Product Owner, oftewel opdrachtgever. De teamfacilitator helpt het DevOps-team te bepalen wanneer een softwareproduct ‘done' is.

Meer taken:
 • Product backlog items ordenen.
 • Dagelijkse stand-up vergaderingen, demo's en besluitvormingsprocessen organiseren, plannen en faciliteren.
 • Het DevOps-team helpen problemen te voorkomen en/of oplossen.
 • Zelfsturend vermogen stimuleren.
 • Doorlopend bijleren over Agile; boeken lezen, conferenties bijwonen, et cetera.
 • Teamleden en opdrachtgevers Scrum-principes bijbrengen en Agile development aanmoedigen.
 • User Stories en productvisies helpen schrijven en aanpassen.

1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar Scrum Masters.

Bekijk alle ICT vacatures
Rotterdam 2 uur geleden
Drachten 3 uur geleden
Papendrecht 4 uur geleden
Almere 6 uur geleden
Nieuwegein 7 uur geleden
Rotterdam 8 uur geleden
Amsterdam 8 uur geleden
Rotterdam 9 uur geleden
Helmond 13 uur geleden
Arnhem 16 uur geleden