Michiel van der Avoird
Head of Content & ICT arbeidsmarktspecialist @ ICTerGezocht.nl

Delen

Functie-eisen opstellen: 6 tips voor ICT recruiters en HR professionals

door Michiel van der Avoird
24 mei 2018 • 1.827x bekeken
Dit blog is samengesteld door ICTerGezocht.nl, al 10 jaar het meestgebruikte platform voor het werven van ICT'ers in NL.

Hoe stel je duidelijke en beknopte functie-eisen samen voor je ICT vacature? Hoe zorg je dat werkzoekenden precies weten wat er van hen wordt verwacht? Met deze 6 tips vergroot je de kans dat je de juiste kandidaat voor de baan vindt.

Functie-eisen beschrijven welke kennis en vaardigheden nodig zijn om een functie met succes te kunnen uitvoeren. Ze bevatten onder andere informatie met betrekking tot vereiste competenties, vaardigheden, opleiding en ervaring. Functievereisten zijn waardevol voor talentmanagementprocessen omdat ze criteria voor werknemersbeoordeling en -ontwikkeling definiëren.

Er wordt vaak te weinig aandacht besteed aan de samenstelling van functie-eisen in ICT vacatures. En dat terwijl dit onderdeel juist als visitekaartje kan dienen. Waarop moet je letten? Deze 6 tips helpen je verder.  

1. Vermeld het salaris

Noem het salaris of salarisbereik van de functie. Dit vermindert het aantal onder- of overgekwalificeerde kandidaten die op de vacature reageren. Noem geen fictieve bedragen maar wees transparant. Een ICT’er zoekt zijn heil ergens anders als hij erachter komt dat je hebt gelogen. Zoals het cliché gaat; eerlijkheid duurt het langst. Zeker bij werving.

2. Noem de minimaal vereiste vaardigheden

Wees realistisch. Schrik potentiële werknemers niet af met een lange eisenlijst. Functie-eisen mogen niet beperkend zijn in de zin dat ze kandidaten uitsluiten die redelijkerwijs in staat zouden zijn om het werk te doen. Aan welke vereisten moet een kandidaat minimaal voldoen om succesvol te zijn in de functie? Vermeld alleen vaardigheden en competenties die relevant zijn voor deze specifieke functie. Hoeveel sollicitanten zullen voldoen aan alle functie-eisen? Hoeveel van hen zullen de baan aannemen? 

Wees concreet. Functie-eisen mogen niet voor interpretatie vatbaar zijn. Heeft de HR-afdeling een vaardigheidschecklist? Welke vaardigheidsniveaus zijn vereist en welke zijn gewenst? Is de baan bestemd voor een junior of senior?

Vaardigheidsniveaus
Vermeld welke platforms, programmeer-, script- en opmaaktalen, frameworks en databases relevant zijn voor de functie. Welke technieken moet een kandidaat beheersen? Wat is het minimaal vereiste vaardigheidsniveau? Gebruik termen zoals ‘standaardniveau’ of ‘basiskennis’ als je niet exact weet wat dat minimale niveau is. Noem hogere niveaus ‘voorkeursvaardigheden.’

Een overzicht van veelvoorkomende technieken:

 • Platformen: Linux, Windows Desktop of Server, Android, AWS, Mac OS, WordPress, iOS
 • Programmeer-, script- en opmaaktalen: JavaScript, HTML, CSS, SQL, Java, Bash/Shell, Python, C#, PHP, C++, C
 • Frameworks, Libraries, en Tools: Node.js, Angular, React, .NET Core, Spring, Django
 • Databases: MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, SQLite, Redis, Elasticsearch


Hoe controleer je of kandidaten aan de gestelde functie-vereisten voldoen? Neem je vaardigheids- of programmeertests af? Zo ja, vermeld het in je functie-eisen. Het laat geïnteresseerde kandidaten zien dat je kennis van zaken hebt.

3. Spreek duidelijke taal

Houd de functievereisten kort maar bondig. Zorg dat ze begrijpelijk zijn voor alle belanghebbenden; de werkzoekende, Human Resources en de personeelsfunctionaris. Beperk het aantal bijvoeglijke naamwoorden en vermijd jargon dat alleen binnen jouw bedrijf wordt gebruikt. Kopieer niets uit andere vacatures, stel je eigen functie-eisenlijst op. Gekopieerde, algemene teksten vallen direct op en zorgen ervoor dat kandidaten afhaken.

Bonustip:
Kies voor een vindbare functietitel in plaats van een creatieve. Een zoekterm zoals 'back-end developer’ wordt veel vaker gebruikt dan ‘superheld.’

De tekst gaat verder na dit blok
Kom via ons platform in contact met 21.383 beschikbare ICT'ers

Bekijk alle CV's
 

4. Benadruk de groeimogelijkheden

Definieer de vereiste opleiding(en) voordat je de vacature plaatst.

 • Welke diploma’s, certificaten en trainingen zijn vereist?
 • Wat is het minimaal vereiste opleidingsniveau?
 • Is alleen het type opleiding voldoende of gaat het om een specifieke studierichting?
 • Worden gerelateerde opleiding(en) geaccepteerd? 


Een helder opleidingsprofiel kan je uiteindelijke kandidatenlijst aanzienlijk verkorten. Onder- of overgekwalificeerde ICT’ers vallen af, het selectieproces versnelt. Maar overdrijf je eisen niet. Vacatures zijn bestemd voor werkzoekenden, niet voor recruiters of HR-managers. Een lange lijst met opleidingseisen schrikt kandidaten af.

Werkzoekenden zijn geïnteresseerd in bedrijven die investeren in de professionele ontwikkeling van werknemers. Geef aan welke groeimogelijkheden een kandidaat heeft wanneer hij de baan krijgt.

5. Toon karakter

Probeer een persoonlijke connectie te bewerkstelligen tussen het bedrijf en de potentiële werknemer. Denk na over het type persoon dat je wilt aantrekken.

 • Welke karaktereigenschappen passen bij de bedrijfscultuur?
 • Welke soft-skills moet de sollicitant hebben?
 • Empathisch vermogen, gevoel voor omgang met anderen of maatschappelijk bewustzijn? 


Omgekeerd wil een kandidaat weten of het bedrijf bij zijn karakter past. Hoe is het om in het technische team van jouw bedrijf te werken? Vertel iets over de werknemers, bedrijfsprocessen, -geschiedenis en -beleid.

6. Stel je wat flexibeler op

Je kunt hopen dat kandidaten precies aan jouw functie-eisen voldoen. Helaas is dit vaker niet, dan wel het geval. Het aantal gegadigden zal groter zijn als je je wat flexibeler opstelt. Hoe meer kandidaten, hoe meer keus.

Je kunt een van de volgende opties overwegen als je de sollicitantenpool wilt vergroten:

 • ervaringseisen vervangen door opleidingseisen;
 • opleidingseisen vervangen door ervaringseisen;
 • een combinatie van ervarings- en opleidingseisen toestaan.

ICTerGezocht.nl koppelt vraag en aanbod op de IT-arbeidsmarkt. Bekijk de mogelijkheden van ons matchingplatform voor het werven van ICT personeel.

Kom via ons platform in contact met 21.383 beschikbare ICT'ers

Bekijk alle CV's
Weert 5 uur geleden
Sittard 6 uur geleden
Sittard 6 uur geleden
Amsterdam 8 uur geleden
Uithoorn 9 uur geleden
Leidschendam 23 uur geleden
Amsterdam Gisteren
Baarn Gisteren
Amstelveen Gisteren
Wagenberg Gisteren