Michiel van der Avoird
Redacteur & ICT arbeidsmarktspecialist @ ICTerGezocht.nl

Delen

Op zoek naar ICT-personeel? In deze 5 provincies vind je de meeste ICT'ers

door Michiel van der Avoird
2.968x bekeken
Dit blog is samengesteld door ICTerGezocht.nl, al 10 jaar het meestgebruikte platform voor het werven van ICT'ers in NL.

Het is inmiddels bekend; er is een nijpend tekort aan passend en bekwaam ICT-personeel. Om het beeld van de ICT-vacaturemarkt te verscherpen geven we antwoord op de vraag: waar in Nederland bevinden zich de meeste ICT'ers?

Het tekort aan hoogopgeleid ICT-personeel is enorm

Het toegenomen belang van digitalisering en apps resulteert in een structureel groeiende behoefte aan IT-personeel. Steeds meer bedrijven zijn data-driven en begrijpen de noodzaak van cybersecurity, IoT, programmeertalen, virtualisatie en de cloud. Het tekort aan ICT'ers is echter groot. Binnen de IT-branche zelf maar ook daarbuiten; circa 75% van de ICT'ers is werkzaam in een andere sector. Bij onder meer banken, overheidsinstanties en zorginstellingen ontstaan inmiddels grote wervingsproblemen.

Kennis van de ICT-arbeidsmarkt is noodzakelijk om de kloof tussen vraag en aanbod te kunnen dichten, daarom allereerst een aantal inzichten op een rij.
  • 42% van de werkgevers in de IT-sector ervaart productie-belemmering door personeelstekort.
  • 18% boven het gemiddelde van alle sectoren, met uitzondering van de financiële sector.
  • 50% van de IT-vacatures in 2017 was volgens HR-professionals moeilijk in te vullen. Hierbij ging het voor maar liefst 80% om banen op hbo-niveau, 14% op wo-niveau en slechts 5% op mbo-niveau.
  • Er is sprake van een kwalitatieve mismatch. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan. Volgens 59% van de werkgevers is het gebrek aan de juiste kwalificaties en ervaring de belangrijkste reden voor het grote tekort.
  • 49% wijst het geringe aantal reacties per vacature aan als oorzaak.
  • Bijna 50% van de werkzoekende ICT'ers is ouder dan 50 jaar.
ICTerGezocht.nl verdiept jouw inzicht in de ICT-vacaturemarkt en beantwoordt de vraag:

Waar bevinden ICT'ers zich in Nederland?

  • 58% van alle ICT'ers in Nederland komt uit de randstad; Zuid-Holland (25%), Noord-Holland (23%) en Utrecht (10%).
  • De overige 42% komt uit provincies daarbuiten, voornamelijk uit Noord-Brabant (14%) en Gelderland (11%).

1. Zuid-Holland

25% van alle ICT'ers (in onze cv-database) komt uit Zuid-Holland. Zij hoeven niet te verhuizen voor een nieuwe baan, want het tekort aan geschikt ICT personeel in arbeidsmarktregio's de Haaglanden en Gorinchem is groot. Voor degenen die het toch verderop willen zoeken; de vraag is bijzonder groot in de regio's Groot-Amsterdam (NH), Midden-Utrecht en Amersfoort (beiden UT).

2. Noord-Holland

23% van de ICT'ers komt uit Noord-Holland. Ook zij kunnen terecht in eigen provincie; in met name de regio Groot-Amsterdam is het ICT vacatureaanbod groot. In naburige provincies is een tekort in met name Midden-Utrecht, Amersfoort (beiden UT) en de eerder vermelde regio's Gorinchem en Haaglanden (beiden ZH).


ICT-personeel niet alleen in de Randstad

3. Noord-Brabant

14% van alle ICT'ers is Noord-Brabander. In de regio's Noordoost en Zuidoost Brabant is het tekort nijpend te noemen. Ook in de provincie Zeeland is de markt zeer krap, net als in regio's in andere aangrenzende provincies; Rivierenland (GE), Gorinchem (ZH) en Zuid-Limburg (LI).

4. Gelderland

Gelderland is goed voor een aandeel van 11%. Er is volop emplooi te vinden in eigen provincie, de markt is het krapst in regio's de Achterhoek, Food Valley, Rivierenland en Stedendriehoek en Noordwest Veluwe.

5. Utrecht

10% van alle ICT'ers komt uit Utrecht. In Midden-Utrecht en Amersfoort is het vacatureaanbod groot. Ook in naburige provincies Noord-Holland (regio Groot-Amsterdam), Zuid-Holland; Gorinchem en Gelderland (Rivierenland, Food Valley, regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe) is een grote behoefte aan bekwame ICT'ers.

Kom via ons platform in contact met 18.807 beschikbare ICT'ers

Bekijk alle CV's
Almere 1 uur geleden
Nieuwegein 1 uur geleden
Rotterdam 2 uur geleden
Amsterdam 2 uur geleden
Rotterdam 3 uur geleden
Helmond 7 uur geleden
Arnhem 10 uur geleden
Rotterdam 20 uur geleden
Meerssen Gisteren
Eindhoven 91 dagen geleden