De Schoor

Contact, telefoonnummer, adres & vestigingen.

  • De Schoor
  • Almere, Flevoland

De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, het maatschappelijk werk, maatschappelijke ondersteuning bij schulden, voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: Meedoen in Almere!Locatie

De Schoor
1318MA Almere Flevoland NL