Zoover - MeteoVista

Contact, telefoonnummer, adres & vestigingen.

Zoover - MeteoVista
  • Zoover - MeteoVista
  • Zeist, Utrecht

Zoover is actief in 23 landen en met jaarlijks 35 miljoen bezoekers de best bezochte website binnen de reisbranche in Nederland. VakantieReisWijzer is de trouwe voorloper van Zoover en de basis van ons bestaan. MeteoVista is één van de grootste uitgevers van weersinformatie van Nederland met producten voor de consument (Weeronline.nl en de mobiele site) en de zakelijke markt wereldwijd. In Nederland is MeteoVista marktleider op het gebied van gladheidbestrijding en de grootste leverancier van weerdata aan de media, agrarische sector en internet portals. WeerOnline is al jaren de grootste en meest complete weersite van Nederland en realiseert per jaar 350 miljoen pageviews.

Zoover-MeteoVista is gevestigd aan station Driebergen-Zeist. Vanuit hier wordt de Nederlandse en de internationale markt bediend door een team van 65 enthousiaste, jonge mensen.Contact

Zoover - MeteoVista https://cdn.ictergezocht.nl/logo_groot/zoover-nl.jpg https://cdn.ictergezocht.nl/logo_groot/zoover-nl.jpg
3709JA Zeist Utrecht NL