Provincie Noord-Holland

Contact, telefoonnummer, adres & vestigingen.

Provincie Noord-Holland
  • Provincie Noord-Holland
  • Haarlem, Noord-Holland

Werken bij Noord-Holland
Op zoek naar uitdagend werk dat er ook nog eens toe doet? Dan is een baan bij de provincie Noord-Holland wellicht te overwegen!

Met als motto Vormgeven aan verandering maakte de provincie Noord-Holland als organisatie begin 2006 een nieuwe start. Daarvoor zoekt de provincie Noord-Holland gemotiveerde medewerkers, die hun eigen professionele ontwikkeling willen combineren met inhoudelijk interessant en maatschappelijk relevant werk. Het gaat om diverse vacatures, waaronder (strategisch) projectleiders, vergunningverleners, financieel adviseurs. Alle relevante informatie (functie-inhoud, functie-eisen, salaris) is beschikbaar op internet.
De Provincie Noord-Holland kent vier verschillende directies:

- De beleidstaken zijn ondergebracht bij de directie Beleid
- directie Subsidies, Handhaving en Vergunningverlening (SHV) houdt zich bezig met aanvraag, beoordeling, verlening en toezicht/handhaving van subsidies en vergunningen.
- Binnen de directie Beheer Uitvoering (BU) vinden we de uitvoering van groen- en infrastructuurprojecten en het beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen.
- De directie Middelen ondersteunt de overige clusters bij het realiseren van hun doelen.

Aan het hoofd van iedere directie staat een directeur. De vier directeuren geven samen met de Algemeen Directeur leiding aan de ambtelijke organisatie. De Directie is verantwoordelijk voor de voorbereiding van alle besluiten voor het College van Gedeputeerde Staten.Contact

Provincie Noord-Holland https://cdn.ictergezocht.nl/logo_groot/nieuw_logo_jpg_copy3.jpg https://cdn.ictergezocht.nl/logo_groot/nieuw_logo_jpg_copy3.jpg
2012DE Haarlem Noord-Holland NL