Contact

Hadoks https://cdn.ictergezocht.nl/logo_groot/23c9162e2867bc6eeb5e3e267671617864a435b871cf171f.jpg
President Kennedylaan 15
2517JK Den Haag Zuid-Holland NL

+31703029820
Score: 8.8
Stemmen: 50

Hadoks

Vacatures & Werken bij Hadoks

Hadoks

Wie zijn wij?
Hadoks is de ondersteuningsorganisatie van, voor en door huisartsen de regio Haaglanden en maakt zich sterk voor de kwaliteit van de huisartsenzorg, voor wijkgericht en regionaal samenwerken en voor het verbinden van huisartsen.

Hadoks draagt bij aan optimale (huisartsen)praktijkvoering. Daarbij wil Hadoks een vernieuwer zijn zodat patiënten kunnen rekenen op toekomstbestendige en kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg.

Dit doet Hadoks door de huisartsen in de regio Haaglanden praktijkgerichte ondersteuning te bieden. Dit alles in samenhang met onderwijs en wetenschap.

Onze positie
Hadoks bundelt de kracht van huisartsen in de regio Haaglanden en werkt aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. We geven stem aan de belangen van onze achterban en gaan steeds verder in het ondersteunen van hun dagelijkse praktijkvoering. We werken als Hadoks samen met andere zorgaanbieders in de regio aan de beste huisartsenzorg in Haaglanden.

Ons perspectief
Het zorglandschap verandert en de rol van de eerstelijnszorg groeit. De kwaliteit en effectiviteit van de huisartsenzorg daarbinnen wordt steeds bepalender in het zorgproces. Het vraagt dat huisartsen de ruimte hebben zich te richten op de hoofdzaak: kwaliteit van zorg en aandacht voor hun patiënten. Tegelijkertijd vragen verschillende zorgaanbieders om één sterke huisartsenorganisatie met slagkracht en visie op het organiseren van de eerste lijn.

Onze waarden
* Verbindend
Hadoks is de verbindende schakel tussen de huisartsen en diverse zorgaanbieders. De actieve rol van Hadoks in regionale samenwerkingsverbanden is van belangrijke toegevoegde waarde. De Hadoks medewerkers met expertise van chronische zorg, acute zorg en ondersteuning in de huisartsenpraktijk werken integraal samen om bij te dragen aan een optimale ondersteuning van de huisartsen en patiënten.

* Vooruitstrevend
Hadoks initieert en verbetert continu de dienstverlening aan huisartsen. Zo zijn er voor acute zorg verschillende huisartsenposten van waaruit huisartsenzorg buiten kantooruren wordt geleverd. Een ander voorbeeld is de samenwerking met het LUMC voor onderzoek waarvan de nieuwe inzichten worden verwerkt in zorgprogrammas.

* Vakkundig
De kennis en kunde op het gebied van huisartsenzorg verbindt Hadoks met andere zorgaanbieders en stakeholders. Met een uitstekend opleidingsprogramma draagt Hadoks bij aan een hoger kennisniveau
van zorgprofessionals. De zorgprogrammas waarmee Hadoks huisartsen ondersteunt in de praktijk, dragen bij aan een betere patiëntenzorg.

Hadoks Vacatures > Geen openstaande ICT vacatures
Bekijk ICT vacatures