Vacature Informatiearchitect - Den Haag

Den Haag

Rijksoverheid
 • Rijksoverheid
 • Universitair of hoger
 • Medior niveau
 • Vast contract
 • 32 - 36 uur p/w
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!
Functieomschrijving Informatiearchitect
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Functieomschrijving
Het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan de verbetering van de informatievoorziening. Daarbij is het IV-cluster het expertisecentrum. Hierin speel jij als informatiearchitect een belangrijke adviesrol. Zodat managementinformatie beter gebruikt kan worden voor onder meer sturing en beleidsevaluatie.

Als informatiearchitect adviseer je de chief information officer (CIO) van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) en de directeur-generaal over de vast te stellen informatiearchitectuur van het DGRR. Ook bevorder je het werken onder de architectuur en zorg je dat er zoveel mogelijk wordt gekozen voor generieke IV-oplossingen. Je creëert daarvoor draagvlak en weet hoe je de betrokken partijen kunt motiveren. Binnen het directoraat-generaal ben je verantwoordelijk voor het beheer van het bedrijfsdatamodel. Dat maakt jou ook de gesprekspartner, adviseur en vertegenwoordiger van de diverse managementlagen en medewerkers in het directoraat.

Omdat je gemakkelijk contact met de verschillende partijen binnen en buiten het departement onderhoudt, weet je wat er speelt. Je houdt je proactief op de hoogte van beleidsinitiatieven en projecten. Om adequaat te kunnen adviseren, inventariseer je de behoeften en noodzaak bij de gebruikers. Je biedt uitgangspunten, ondersteuning en structuur bij de rol van de (toekomstige) opdrachtgever. En je helpt directies en partners op een gestructureerde manier na te denken over hoe de informatievoorziening zich moet ontwikkelen om de gestelde beleidsdoelen te halen.

Moeiteloos schakel je tussen visie, doelen, concrete acties en resultaat. Je zorgt niet alleen voor integratie van informatiesystemen en gegevens binnen de organisatie, maar vooral ook met ketenpartners. Daarbij signaleer je inefficiënties en adviseer je over oplossingen. Je vervult een brugfunctie tussen aan de ene kant gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen, en de technische oplossingen die hier invulling aan kunnen geven aan de andere kant.

Jouw taken
 • Je adviseert vanuit de departementale en rijksbrede kaders over de informatiearchitectuur van DGRR, licht dit advies toe en verdedigt je keuzes.
 • Je ontwikkelt een integrale visie op de informatiearchitectuur van het DGRR, ook in relatie tot de ketenpartners.
 • Je verkent innovaties op het gebied van architectuur, informatievoorziening en ICT en de impact daarvan.
 • Je motiveert als dat nodig is je adviezen over afwijking van departementale en rijksbrede architectuurkaders – ‘comply or explain’.
 • Je stelt globale architectuurschetsen en projectstartarchitecturen op en beoordeelt de door de leveranciers opgestelde solutionarchitectuur die daarop volgt.
 • Je vertegenwoordigt het DGRR in de architectuurraad – het voorportaal van de CIO-raad - en bent de gesprekspartner voor de directie Informatisering en Inkoop op het gebied van architectuur vanuit het DGRR-beleidsdomein.
 • Je adviseert de strategische informatiemanager en daarmee ook de CIO-DGRR met het oog op de relevante overleggremia over de juiste richting voor de informatiearchitectuur. Om zo de doelstellingen van het departement, en specifiek het DGRR, te behalen en risico’s voor de voortgang van het primaire proces te minimaliseren.
 • Je adviseert over informatiearchitectuur en de relatie tussen de werelden van beleid, uitvoering en ICT-techniek.

lees meer

Functie-eisen
 • Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt diepgaande kennis van en ervaring met het opstellen en implementeren van architecturen in complexe overheidsketens, -omgevingen en -projecten.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met ontwikkeling van de informatievoorziening.
 • Je hebt kennis van en ervaring met relevante standaarden en architecturen zoals NORA, EAR en informatiemodellen.
 • Je kunt overtuigend adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving en goed netwerken.
 • Je kunt een visie uiteenzetten en hebt feeling voor mensen en primaire processen in een organisatie.
 • Je kunt complexe zaken gemakkelijk inzichtelijk maken en een onafhankelijk oordeel vormen.
 • Je kunt op verschillende niveaus communiceren en zaken toelichten, uitleggen en adviseren zonder afbreuk te doen aan de relatie.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, anderen motiveren en innovatief handelen.

lees meer

Taalvaardigheid Vereist: Nederlands
Salarisinformatie Bruto € 4.252 - € 6.374 p/m

Salarisniveau: schaal 13
Maandsalaris: Min €4.252 – Max. €6.374 (bruto)
Overige info Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur: Voor de duur van 1 jaar
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Digitaal solliciteren
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

lees meer

Contactpersoon afdeling HR/Werving & Selectie
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!

Vergelijkbare ICT Vacatures Den Haag Bekijk alle soortgelijke vacatures
 1. ICTerGezocht.nl
 2. ICT Vacatures
 3. Den Haag