Vacature Data Scientist - Utrecht

Utrecht

Belastingdienst
 • Belastingdienst
 • Universitair of hoger
 • Medior niveau
 • Vast contract
 • 32 - 36 uur p/w
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!
Functieomschrijving

Functieomschrijving 

"Met veel plezier werk ik aan maatschappelijk relevante kwesties zoals het verbeteren van het toeslagenproces. Door de nauwe samenwerking met andere toeslagenteams kunnen we tot een mooi geïmplementeerd data-scienceproduct komen.” Anouk Stukker, Data scientist Toeslagen bij de Belastingdienst.

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meerdere toeslagen. Dat kan huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag zijn of kindgebonden budget. De Belastingdienst/Toeslagen streeft ernaar deze juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen, en om de inspanning van de burger daarin minimaal te laten zijn. Een belangrijk uitgangspunt is het toepassen van de menselijke maat, in die zin dat individuele feiten en omstandigheden van burgers meer meegenomen kunnen worden in de besluitvorming, maar ook in de professionele ruimte van de medewerkers.

Om dit te realiseren is het gebruik van data noodzakelijk. Door het bouwen van datafundamenten én innovatieve en datagedreven producten zorgt Data-analytics Toeslagen dat de organisatie deze taken steeds efficiënter kan uitvoeren, goede service verleent, terugvorderingen voorkomt en bovendien effectief en eerlijk toezicht kan houden. Daarnaast spelen we een belangrijke rol bij het voorkomen van onrechtmatige aanvragen en willen we de reis van de burger door het toeslagenproces beter in beeld brengen. Dit doen we met data-, intelligence- en businessanalisten, handhavingsregisseurs én Data scientists.

In jouw rol van Data scientist combineer je jouw programmeerskills met je interesse in wiskundige modellen. Echte én meetbare resultaten boeken, dat doe je hier continu. Met tools als SAS, SQL, R en Python ontwerp, bouw en valideer je innovatieve statistische modellen. Het mooie daarvan? Jouw creatieve oplossingen leiden tot producten die van invloed zijn op miljoenen burgers in Nederland! Denk aan complexe risicomodellen en systemen om hulpbehoevende burgers te detecteren. Op basis van jouw modellen maakt de Belastingdienst keuzes om meer of juist minder te controleren of om processen en producten aan te passen. Je bent samen met je collega’s betrokken bij alle fasen van de productontwikkeling. Van het verkennen van de behoefte tot het in beheer nemen van jouw product. Voor zowel de analisten als de regisseurs ben je een sparringpartner. Je brengt de Data-analisten naar een hoger niveau door je ervaring in data-science en statistiek. En je zoekt met intelligence -en businessanalisten naar nieuwe of betere oplossingen voor vraagstukken uit het primaire proces van de Belastingdienst.

Als Data scientist leer je onze producten en diensten op je duimpje kennen en je ontwikkelt en onderhoudt een groot netwerk binnen onze organisatie. Je brengt energie en verrassende ideeën mee waarmee je onze afdeling vooruit helpt. En je krijgt kansen om jezelf te ontwikkelen. Wat dacht je bijvoorbeeld van het Oktoberfest waarin je drie dagen de tijd krijgt om samen met inhoudelijke experts een innovatief analytics-idee uit te werken? Wie weet wordt jullie idee in de toekomst wel gerealiseerd! Of je neemt het op tegen je collega’s in een machine-learning-challenge, waarin jij je probeert te bewijzen als de beste voorspeller van het team en jullie de kans krijgen om van elkaar te leren. Er is genoeg tijd en budget om jouw kennis flink te verdiepen en te verbreden.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Anouk? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Rik Raymaekers, teamleider Data-analytics toeslagen, via 06 - 41 29 16 91.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma in de richting van econometrie, statistiek, wiskunde, natuurkunde, informatica of data-science.
 • Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring met het toepassen van data-science in productieprocessen en het realiseren van verschillende data-scienceproducten en -processen, van data-opwerking tot implementatie.
 • Je hebt ervaring met het opsplitsen van complexe analytics-opdrachten in deelprojecten en het monitoren van de voortgang van verschillende projecten.
 • Je hebt ervaring met programmeren en coderen in bijvoorbeeld SAS, R of Python.
 • Je hebt ervaring met het coachen van collega’s.
 • Je hebt ervaring met statistische methodes en technieken, zoals forecasting, beslisbomen, profiling en machine learning.

Jouw competenties?

 • resultaatgericht
 • analyseren
 • samenwerken
 • organisatiesensitiviteit
 • creativiteit

Herken jij jezelf ook hierin?

Je gaat voor een mooi resultaat, maar hebt ook zeker oog voor de relatie. Jouw communicatieve vaardigheden zijn dan ook goed, zowel mondeling als schriftelijk. Je kunt snel schakelen en je bent flexibel. Enthousiast en betrokken zijn ook eigenschappen die op jou van toepassing zijn. En je hebt er zichtbaar plezier in om je te bewegen in een organisatie waarin nog niet alles is vastgelegd. Je hebt daadkracht én engelengeduld. Met je voeten in de klei staan en tegelijkertijd sparren op strategisch niveau? Jij bent het gewend. Met jouw ervaring help jij je collega’s. Kortom: je bent in alle opzichten een ambassadeur van het team Data-analytics Toeslagen.

Arbeidsvoorwaarden 

Salaris­niveau: schaal 12

Salaris­omschrijving: In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

Maand­salaris: Min €3.842 – Max. €5.710 (bruto)

Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Contract­duur: -

Minimaal aantal uren per week: 32

Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

In deze fase worden ter beschikking gestelde arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten (TBA’s) beschouwd als interne medewerkers.

Voor interne sollicitanten is deze vacature vijf werkdagen eerder zichtbaar dan voor externe sollicitanten. Na de sluitingsdatum worden alle sollicitanten in één keer beoordeeld, wat betekent dat de interne sollicitant dus niet beschikt over een voorrangspositie, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Op 28 januari 2021 vinden de selectiegesprekken plaats. Én het assessment voor deze functie wordt uitgevoerd op 8 februari 2021. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? !

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Toeslagen zorgt voor de uitbetaling van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Het is de missie van Toeslagen om toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen op een efficiënte manier, met minimale inspanning voor de burger.

De verantwoordelijkheid voor beleid en budget van deze toeslagen ligt bij drie ministers: die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijzonder is dat het Ministerie van Financiën (als verantwoordelijke voor de inrichting en organisatie van de Belastingdienst) zorgt dat het werk gedaan kan worden, maar dat wet- en regelgeving dus ook van andere ministeries komt.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Voor meer informatie over deze vacature:

Rik Raymaekers, Teamleider D.A.T.

06-41291691

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michael Matthijsen, adviseur Werving & Selectie

06-11796431

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via de "solliciteer" knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

lees meer

Salarisinformatie Bruto € 3.842 - € 5.710 p/m
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!

Vergelijkbare Vacatures Data Scientist in Utrecht Bekijk alle soortgelijke vacatures
 1. ICTerGezocht.nl
 2. ICT Vacatures
 3. Utrecht