Vacature Service en Leveranciers Coördinator - Breda

Breda

Yacht
 • Yacht
 • Tijdelijk contract
 • 40 uur
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!
Functieomschrijving

I.v.m. tijdelijke vervanging is Argenta opzoek naar een ervaren Service en Leveranciers Coördinator. Doel van de opdracht is om:

beschikbaarheid, kwaliteit en compliancy van de operationele IT-diensten borgen in lijn met de gemaakte afspraken met de business door het vastleg-gen, bijstellen en opvolgen van afspraken in contracten en SLA ’s, teneinde optimale dienstverlening te waarborgen.

 • Proactief sturen van de vertaalslag van nieuwe of veranderende verwachtingen en behoeften binnen de organisatie die aan leveranciers worden gesteld en deze omzetten in sluitende contractclausules, teneinde de stabiliteit, de continuïteit, de veiligheid, de beschikbaarheid en de kwaliteit van de dienstverlening van leveranciers aan Argenta NL te waarborgen en te bestendigen.
 • Inrichten en opvolgen van het Service Level agreement kader voor elk contract in lijn met de verwachtingen en behoeften van de organisatie, en deze vertalen in formele, realistische, afdwingbare en meetbare afspraken, teneinde de performantie en kwaliteit van geleverde diensten inzichtelijk te maken en continuïteit van dienstverlening te waarborgen.
 • Inrichten en proactief monitoren op uitvoering van de service manage-ment processen, zowel bij de leveranciers als bij de interne teams, verbeter mogelijkheden signaleren en dit afstemmen met de leveran-cier(s) en teams teneinde de overgang van bestaande naar beoogde situatie efficiënt en effectief te realiseren en verankeren, draagvlak te cre-eren en samenwerking te optimaliseren.
 • Delen van kennis met collega’s en andere afdelingen met betrekking tot het eigen aandachtsgebied en opleiden van (minder ervaren) collega’s teneinde medewerkers optimaal inzetbaar te maken en in staat te stellen om de afdelingsdoelstellingen te realiseren en expertise voor de medewerkers binnen de organisatie beschikbaar te stellen.
 • Nauwe cross-functionele samenwerking met interne stakeholders genereren en een goede relatie onderhouden met externe stakeholders teneinde een optimale wisselwerking tussen alle betrokken partijen te bekomen.
 • Proactief vastleggen van en inzichtelijk en onderbouwd rapporteren over verschillende relevante data en informatie binnen het eigen deelgebied op basis van de overeengekomen richtlijnen teneinde de organisatie kwalita-tieve informatie tijdig en inzichtelijk aan te reiken zodat juiste beslissingen kunnen worden genomen.
 • Proactief en continu bewustzijn verzekeren van de - dagelijkse - risico’s die inherent zijn aan de producten, activiteiten, processen en systemen waaraan men meewerkt, en de risico’s waarmee men tijdens de uitoefe-ning van de functie in aanraking komt, tijdig en accuraat identificeren en rapporteren.

lees meer

Functie-eisen
 • 5 tot 7 jaar relevante ervaring binnen complexe IT-landschappen
 • Bij voorkeur ervaring in de financiële sector (Retail-banking en/of verzekeringen)
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!

Meer soortgelijke vacatures
ICT Vacatures Breda
Vergelijkbare ICT Vacatures in Breda