Vacature Junior Software Tester - Almelo

Almelo

YER
Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!
Functieomschrijving
Over deze vacature

Het bedrijf maakt keteninformatie toegankelijk: tijdig, op maat en op niveau. We bieden een actieve ondersteuning aan de ketenwerkprocessen. Wanneer partners tijdig en over de juiste informatie beschikken gebeurt de rechtspleging effectiever en efficiënter. Wij maken dat mogelijk en dragen daarmee bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Wat is het integer en integraal persoonsbeeld?

Integer persoonsbeeld

Bij het vaststellen van een integer persoonsbeeld gaat het uiteindelijk om de vraag “wie is wie”? Hoe wordt bepaald wat de identiteit is van een persoon? Op welke plaatsen/momenten in de keten wordt vastgesteld of gecontroleerd wat de identiteit van een verdachte/veroordeelde is? Doel is dat degene die een misdrijf gepleegd heeft ook daadwerkelijk opgepakt, vervolgd, berecht, en gestraft wordt.

Functie

Integraal persoonsbeeld

Het integraal persoonsbeeld bevat “alle gegevens” betreffende een persoon. De generieke omschrijving van “integraal persoonsbeeld” is als volgt: het integraal persoonsbeeld is de verzameling van gegevens over een justitiabele (verdachte, veroordeelde) die een functionaris in de keten nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn functie (het nemen van een beslissing of het verrichten van een handeling) en waarover hij mag beschikken, gepresenteerd op de wijze zoals overeengekomen met de betreffende ketenpartner. Over welke gegevens iemand mag beschikken, wordt (juridisch) bepaald door de wet- en regelgeving en wordt geregeld via autorisaties. Beschrijving directie/afdeling De inzet vindt plaats binnen de directie Operatie van de Justitiële Informatiedienst. De afdeling waarbinnen de inzet plaatsvindt is Portalen & Samenwerking. Daarbinnen vindt vanuit deze detavast-opdracht inzet plaats in het Jeugddomein. De afdeling zorgt voor de ontwikkeling aan, en verbetering van de zogeheten Jeugd-systemen, te weten GCOS en IFM. Daarbij behoort applicatief onderhoud en de levering van expertise aan onze ketenpartners. De afdeling werkt vanuit Almelo en bestaat uit 5 teams voor 5 verschillende toepassingen. Elke team bestaat uit ongeveer 10 fte, en werkt devops, met inzet van agile/scrum. Je draagt in de Jeugdteams bij vanuit de rol software tester; je inzet is gericht op verschaffen van informatie over onder andere de kwaliteit van gebouwde functionaliteit. Met daarbij jouw mening en professionele bijdrage naar het team: hoe weeg jij af of een bepaald stuk software naar productie kan? Je kadert je werkzaamheden in op basis van het doel dat Justid nastreeft: partijen in de justitiële ketens goed en tijdig te informeren, en daarmee Nederland veiliger en rechtvaardiger te maken. Al onze werkzaamheden kennen dan ook een groot maatschappelijk belang, en daar draag jij iedere dag weer aan bij.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

Je draagt bij aan het testen van onze applicaties, waarbij je zowel GUI-testen doet inclusief de web- /rest-servicelaag, als ook een flinke testinspanning levert op de backend en de database. Naast functionele en meer technischer testen, die gericht zijn op één van onze deelsystemen, zet je je ook in voor integratietesten, waarbij je de interfacing met de omgeving test. Al je testen breng je onder in een geautomatiseerde variant, zodat ze herhaalbaar en stabiel zijn, inpassen in de continuous integration straat (gebaseerd op Jenkins) en de geautomatiseerde regressietesten dienen, die dagelijks/’s nachts draaien. We werken onder meer met Fitnesse, Robot en de testsuite Parasoft, voor zowel functionele- als load- en performancetests. Voor security scans gebruiken we BurpSuite. Je bijdrage dient zich te conformeren aan de werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done. Daarbij ben jij de spokesman van het team als het gaat om dekkingsgraad van je tests en de kwaliteit die je als team weet te bereiken.

lees meer

Functie-eisen
Profiel

Wat heb je daarbij nodig? Theoretische kennis van software testen, met als uitgangspunt ISTQB, waarin je dan ook gecertificeerd bent. Daarnaast moet je thuis zijn in exploratory testing, en begrip hebben van het gedachtegoed rondom Context Driven Testing. Je laat ons zien dat je hierin actuele kennis hebt opgedaan via o.m. bronnen op internet, blogs en dat je weet hebt van vooraanstaande auteurs/boegbeelden op actueel testgebied. Ook laat je dit merken door je aanvullende trainingen. In je gesprek met ons weet je jezelf te positioneren als stevige gesprekspartner over software testen in een agile team, met toepassing van continuous integration.

  • Persoonlijke motivatie over deze positie, aangevuld waarom je open staat op hier op termijn vast in dienst te komen.
  • Toelichting (basis)kennis van XML en XSLT (berichten).
  • Toelichting (basis)kennis van exploratory testing (theoretische kaders voldoende).

lees meer

Overige info
Aanbod

Het betreft een functie waar je in dienst komt bij YER en gedetacheerd wordt, met het doel om op termijn in dienst te treden bij de opdrachtgever.

Bedrijfsomschrijving YER is een internationaal arbeidsbemiddelingsbureau voor vaste en tijdelijke functies, gericht op professionals met een Bachelor-, Master- of PhD-titel. In Nederland hebben we 8 kantoren en daarnaast zijn we ook gevestigd in de Verenigde Staten en Spanje. We zijn al sinds 1987 actief in de arbeidsbemiddeling en inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende internationale speler voor de invulling van zowel tijdelijke als vaste functies.

We stellen de wensen en ambities van onze kandidaten en opdrachtgevers altijd centraal en zorgen voor de ideale match. Onze consultants zijn ervaren en gespecialiseerd in één of meerdere functiegebieden of branches. In combinatie met hun persoonlijke betrokkenheid, zijn zij een uitstekende carrièrecoach voor kandidaten om hen te begeleiden bij het maken van een volgende stap, in elke fase van hun carrière (van ambitieuze starter tot ervaren director). Voor onze opdrachtgevers zijn de consultants een professionele sparringpartner en adviseur voor alle wervingsvraagstukken.

lees meer

Vacature opgeslagen in je favorieten!
Vacature verwijderd uit je favorieten!