Contact

Noord-Hollands Archief https://cdn.ictergezocht.nl/logo_groot/1d580da6f7712622efc8ec5d61fe4a8ec30dfcda795de882.png
Jansstraat 40
2011RX Haarlem Noord-Holland NL

Rating: 9.6
Votes: 22

Noord-Hollands Archief

Jobs & Working at Noord-Hollands Archief

Noord-Hollands Archief
  • Noord-Hollands Archief
  • Haarlem, Noord-Holland
  • 11 - 50 employees
  • Is not in search for IT candidates at this moment

Het Noord-Hollands Archief gelooft in de onschatbare waarde van archieven voor onze samenleving. Ze zijn onmisbaar voor een gezonde democratie en een goed werkende overheid. Archieven verschaffen kennis en geven burgers een basis, die hen steviger doen staan.
Het Noord-Hollands Archief is een deskundige partner voor overheden bij het borgen van de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van hun archieven en fungeert bovendien als hét informatiecentrum voor de geschiedenis van Noord-Holland en gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden.

Archiefwet- en regelgeving verplicht overheidsorganisaties om te voldoen aan de wettelijke vereisten ten aanzien van hun informatie- en archiefbeheer.

Een van de taken van het Noord-Hollands Archief is toezicht houden op het informatie- en archiefbeheer bij de elf aangesloten gemeenten, de gemeenschappelijke regelingen waaraan zij deelnemen en de provincie Noord-Holland.

Dit toezicht door de archiefinspectie levert, naast inzicht in de mate waarin de wet wordt nageleefd, ook een bijdrage aan de ontwikkeling van de informatiehuishouding van de aangesloten overheidsorganisaties. Zo geeft het een beeld van de kwaliteit van het informatiebeheer, de knelpunten en de risicos. Over het uitgevoerde toezicht wordt jaarlijks verslag gedaan aan het dagelijks bestuur van de overheidsorganisaties.

Noord-Hollands Archief Jobs > No IT jobs available
View IT jobs