line-chart inbox tachometer pencil search-plus quote-right quote-left share-alt smile-o birthday-cake thumbs-o-up lightbulb-o trophy pie-chart user question-circle dropbox exclamation folder-open-o sign-in exclamation-triangle ban youtube building-o icon-mouse-pointer angle-down angle-up location-arrow file-text-o heart-o heart envelope bars comment times info-circle envelope-o thumb-tack list-alt google lock at map-marker search twitter linkedin facebook bold users bar-chart home chevron-left chevron-right check chevron-down chevron-up file-pdf-o eye filter pencil-square-o database rss-square link whatsapp cogs upload calender plus minus picture-o sort step-backward step-forward weixin share share shopping-cart circle download level-up star phone check-square-o clock-o arrow-up trash-o external-link arrow-down price-tag

Roep om ICT-ers groeit: zorg en gemeenten zoeken externe begeleiding

Nicole Haring - vrijdag 13 oktober 2017

Gemeenten en zorginstellingen schakelen externe deskundigheid in. De eerste tekenen van het dreigende tekort van 54.000 ICT-ers in 2020. 

De roep om meer goed ICT-personeel groeit met het jaar. Uit onderzoek bleek eerder dat we in 2020 waarschijnlijk 54.000 ICT-ers tekort hebben. De gevolgen van dat groeiende tekort worden nu al zichtbaar, bijvoorbeeld bij gemeenten en zorginstellingen. Ze hebben hard meer expertise nodig op het gebied van IT en ICT, waardoor ze zich genoodzaakt zien om zich tot externe begeleiding te richten. 

Het geeft goed aan hoe er aan de ene kant veel behoefte is aan expertise, terwijl het aanbod aan de andere kant beperkt is. De komende jaren zal de kloof tussen de vraag en het aanbod alleen maar verder groeien. Er studeren te weinig studenten in deze richtingen af, terwijl er ondertussen wel steeds meer vraag bij komt. Gemeenten en zorginstellingen lijken de eerste slachtoffers van deze kloof, maar ook de commerciële sector zal daar steeds meer mee te maken krijgen. 


71 procent verwacht meer te gaan outsourcen

Quint Wellington Redwood deed onderzoek naar de belangrijkste trends op het gebied van IT outsourcing. Het blijkt dat vooral zorginstellingen verwachten daar het komende jaar meer gebruik van te gaan maken. Vorig jaar gaf bijvoorbeeld nog 39 procent van de ondervraagden aan daar min of meer evenveel gebruik van te gaan maken. Dit jaar geeft 71 procent aan op dit gebied groei te voorzien. De zorginstellingen hebben meer externe specialisten nodig, omdat ze de ICT-expertise zelf niet in huis hebben.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 6 op de 10 zorginstellingen van plan is om één of meerdere IT-processen uit te besteden. Dat komt deels door het toegenomen vertrouwen in outsourcing, maar het lijkt ook niet onbelangrijk dat er een groot tekort is aan eigen specialisten op dit gebied. Het is voor met name zorginstellingen en gemeenten soms lastig om talent aan te trekken. Vandaar dat zij nu zijn aangewezen op outsourcing, om wel de gewenste ontwikkelingen te kunnen maken. 

Het onderzoek wijst tenslotte uit dat het vooral de cure-instellingen zijn die veel behoefte hebben aan meer expertise op het gebied van ICT. Van deze organisaties geeft 87 procent aan dat ze de komende tijd verwachten meer taken te gaan uitbesteden. Alleen op die manier kunnen ze bijblijven bij de ontwikkelingen en ervoor zorgen dat ze mee kunnen komen binnen de markt.


Meer externe deskundigheid nodig bij gemeenten

Ook gemeenten blijken behoefte te hebben aan meer expertise, maar slagen er niet in om die zelf in voldoende mate aan te nemen. Een recente onafhankelijke analyse bij de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en de gemeente Kampen laat zien dat ze meer externe deskundigheid nodig hebben. Het onderzoek werd gestart naar aanleiding van de problemen die recent optraden in de nieuwe systemen, die sinds 2013 actief zijn. Het blijkt dat er onvoldoende interne expertise beschikbaar is op het gebied van IT.

De verstoringen in 2016 maken pijnlijk duidelijk dat het de gemeenten en provincie ontbreekt aan voldoende ICT-talent, dat hier structureel aan kan werken. Om te voorkomen dat er opnieuw problemen ontstaan is het volgens onderzoeker Lysias Consultancy van groot belang om snel meer externe deskundigheid aan te trekken. Alleen op die manier zal het mogelijk zijn om de risico’s tijdig te onderkennen en daar vervolgens adequaat op te reageren.

Over de gehele linie zijn het nu de gemeenten en zorginstellingen waar het begint te kraken. Ook in het bedrijfsleven wordt steeds beter duidelijk dat er een gebrek is aan goed ICT-personeel. De werving en selectie blijkt vaak lastig, omdat er slechts beperkt talent beschikbaar is. Bij ICTerGezocht hebben we een database met ontwikkelaars, systeembeheerders, applicatiebouwers en specialisten voor SAP, Linux, Windows en belangrijke andere systemen. Dit maakt het makkelijker om het juiste ICT-personeel te werven, zodat dreigende tekorten zo goed mogelijk kunnen worden opgevangen.

Roep om ICT-ers groeit: zorg en gemeenten zoeken externe begeleiding Score: 9.2 Stemmen: 108
  1. ICTerGezocht.nl
  2. Blog ICTerGezocht.nl