Michiel van der Avoird
Head of Content & ICT arbeidsmarktspecialist @ ICTerGezocht.nl

Delen

Troubleshooting en Debugging: wat is het verschil?

door Michiel van der Avoird
1.764x bekeken
Dit blog is samengesteld door ICTerGezocht.nl, al 10 jaar het meestgebruikte platform voor het werven van ICT'ers in NL.

De termen ‘troubleshooting' en ‘debugging' worden nog weleens door elkaar gebruikt.

‘Probleemoplossing' kan betrekking hebben op uiteenlopende systemen en bedrijfsmatige processen op allerlei afdelingen. Bugs kunnen alleen opgelost worden door technisch specialisten zoals programmeurs en softwareontwikkelaars.

Overlap
Een technicus op een afdeling ICT-beheer kan taken op zich nemen die normaliter door de afdeling operations worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor onder andere back-end developers en technisch applicatiebeheerders. Het blijft voor deze specialisten daarom niet bij debuggen alleen, ze krijgen eveneens te maken met troubleshooting.

Programmeurs en technisch applicatiebeheerders besteden meer tijd aan het oplossen bugs dan aan het stroomlijnen van een bedrijfsproces. Echter, hoe meer praktijkervaring ontwikkelaars hebben, hoe vaker zij zullen troubleshooten.

Wat is Troubleshooting?

Troubleshooting is van toepassing op een veelvoud aan systeemelementen en vindt over het algemeen op een strategischer niveau plaats dan technische foutoplossing. Het proces van probleemoplossing helpt afdelingen ICT-support om technische problemen te identificeren en door te zetten naar de juiste specialisten.
De tekst gaat verder na dit blok
1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar ICT'ers.

Bekijk alle ICT vacatures

Wat is debugging?

Debuggen draait om het detecteren en verhelpen van bestaande en potentiële codefouten in programma's en hardware. Foutopsporing voorkomt dat een systeem of software onverwacht gedrag vertoont of crasht. Het proces is complexer als meerdere subsystemen of modules aan elkaar zijn gekoppeld. Een wijziging in de ene module kan fouten veroorzaken in de andere. Het kost soms meer tijd om een ​​programma te debuggen dan te coderen.

Debuggers identificeren codefouten in verschillende fases van softwareontwikkeling. Deze softwareprogramma's reproduceren de omstandigheden waarin een fout is opgetreden. Vervolgens wordt de programma-status onderzocht om de exacte oorzaak vast te stellen.

Wat zijn de overeenkomsten?

Processtappen
Te nemen stappen lijken op het eerste oog vergelijkbaar: waar ‘bug' staat kan immers eveneens ‘probleem' worden ingevuld. Welke stappen moet je over het algemeen zetten? In grote lijnen:
 
  1. De bug identificeren en reproduceren, zoveel mogelijk informatie verzamelen om de exacte oorzaak te achterhalen.
  2. Een momentopname maken van de fout en alle variabele waarden en technische rapportages verzamelen.
  3. De momentopname analyseren op basis van de status en actie. De oorzaak van de bug proberen te achterhalen.
  4. De fout oplossen en controleren of er zich geen nieuwe fouten voordoen.

Wat zijn de verschillen?

In een ICT-context of niet; 'troubleshooting' heeft een algemenere betekenis dan ‘debugging'. ‘Probleemoplossing' kan op een strategischer niveau plaatsvinden, aan de operations-kant van DevOps. Het kan gaan om trage bedrijfsprocessen en problemen bij workflow-protocollen waarvoor geen directe oplossing noodzakelijk is.
 
Debuggen draait om het opsporen en oplossen van fouten in computerprogramma's of –apparatuur en is een subonderdeel van een IT-probleemoplossing. Software- of systeemfouten kunnen een bedrijf compleet stilleggen. Bugs moeten dan ook zo snel mogelijk worden opgelost. Debugging wordt uitgevoerd door technisch specialisten, die een fout het liefst zo snel mogelijk oplossen.

1.000+ Bedrijven zoeken via ons platform naar ICT'ers.

Bekijk alle ICT vacatures
Veldhoven 11 uur geleden
Amsterdam 0 dagen geleden
Rotterdam 0 dagen geleden
Rotterdam 1016 dagen geleden
Amsterdam 346 dagen geleden
Venlo 1 dagen geleden
Rotterdam 1 dagen geleden
Amsterdam 1 dagen geleden
Laren (NH) 94 dagen geleden
Groningen 182 dagen geleden