Contact

Waterschap Brabantse Delta https://cdn.ictergezocht.nl/logo_groot/07ea300f46e9a0ac3d980579244e3cce59a71e854020b7e2.jpg
Bouvignelaan 5
4836AA Breda Noord-Brabant NL

Score: 8.6
Stemmen: 55

Waterschap Brabantse Delta

Vacatures & Werken bij Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta
  • Waterschap Brabantse Delta
  • Breda, Noord-Brabant
  • > 250 medewerkers
  • Zoekt op dit moment geen ICT-ers

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zon 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water.

Ons waterschap is een overheidsorganisatie waarbij het bestuur vergelijkbaar is met een gemeentebestuur. Dit bestuur wordt eenmaal per vier jaar gekozen door de inwoners van West-Brabant en heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. De bestuursleden hebben de grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Ons waterschap is continue in beweging. In de uitvoering van onze taken houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van de collegas en maakt werken bij ons waterschap uitdagend en afwisselend.

Bij waterschap Brabantse Delta sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er verschillende mogelijkheden.

Waterschap Brabantse Delta Vacatures > Geen openstaande ICT vacatures
Bekijk ICT vacatures